Přeskočit na obsah

Mgr. Alena Horská

Učitelství pro 1. stupeň jsem vystudovala na pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. Po studiu jsem nastoupila jako učitelka na Základní školu v Dobroníně (okr. Jihlava), kde učím s přestávkami na mateřskou dovolenou dodnes. 

Hned na začátku mé profesní dráhy mě silně ovlivnil cyklus seminářů Respektovat a být respektován. Poté jsem v letech 2004–2006 absolvovala 80hodinový základní kurz RWCT. Od této doby jsem se cíleně věnovala rozvoji čtenářské gramotnosti svých žáků, účastnila jsem se dalších projektů zaměřených na čtenářství, začala jsem jezdit na letní školy. Později jsem se dostala k prvním lektorským zkušenostem, ověřovala jsem v praxi Čtenářské kontinuum, účastnila jsem se dalšího vzdělávání (projekt Spirála, Lektorský kurz KM, Párová výuka, Učitel koučem…). V současné době pracuji také jako externí čtenářská mentorka v projektu Čtenářské školy v rámci projektu PŠÚ a zároveň jsem se stala členkou Krajského metodického kabinetu ČJL v projektu SYPO pod taktovkou NIDV Jihlava.

Kurzy RWCT lektoruji společně s Dášou Mikuláškovou, svojí skvělou kolegyní ze školy. Při této práci je pro nás velmi přínosné, že můžeme všechny teoretické poznatky stále ověřovat v praxi a takto je také účastníkům kurzů předávat.

Knížky jsou pro mě skvělým způsobem odpočinku (v ideálním případě po pořádné dávce sportovní aktivity).

Kontakt: aja.horska@seznam.cz

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.