Přeskočit na obsah

V lese plném lupičů

Anotace:

Toto je čtenářská lekce upravená pro potřeby učitelů, kteří chtějí celou prací provést své žáky přímo prostřednictvím vzdálené výuky v on-line prostředí. Je tu použit příběh z oddílu Společné čtení rodičů a dětí a pracuje se v něm metodou řízeného čtení. Autor popisuje, jak se svými žáky pracoval, a jsou zde také uvedeny ukázky práce žáků. Součástí lekce jsou i reflektující otázky pro žáky. Autor navíc poskytuje možnost duplikace, kde si po přihlášení může vyučující vytvořit vlastní podobnou lekci.

Text s otázkami – ukázka:

   Bylo slunné ráno, ale Martinovi to moc radost neudělalo. Už několik dní byl hrad obléhán nepřáteli.
   „Jak tohle asi skončí,“ přemítal Martin, zatímco nesl vodu ze studny do kuchyně. Kuchař vyprávěl, že co nevidět přijde útok.
   Možná právě o tom mluvil hrabě s velitelem stráží? Martin natahoval uši.
   „Musíme vyslat posla, který dojde pro posily,“ zaslechl tichý hlas hraběte.
   „Ale já tady potřebuji každého ozbrojeného muže,“ namítal strážný.
   Vtom se hrabě zadumaně podíval směrem k Martinovi a zavolal:
   „Hej, ty tam, kuchtíku! Pojď sem!“
   Překvapený Martin poslechl.
   „Pospěš, jak nejrychleji můžeš, na sousední hrad, tam požádej mého bratrance, aby nám se svými rytíři přispěchal na pomoc,“ poručil mu hrabě. „Půjdeš-li lesem, stihneš to do večera.“

Otázka: Co myslíš, bude nebo nebude Martin potěšený, že ho hrabě pověřil takovým důležitým úkolem? (Proč?)

Zdroj: Lydia Hauenschildová, Středověk, Thovt 2008.

Technický popis zadání:

Naše škola využívá služeb Office 365, pro vzdálenou výuku jsme zvolili prostředí Teams. Žáky na hodinu čtení upozorní e-mail, nebo kalendář, nebo příspěvek v prostředí Teams.

  1. Vytvořil jsem formulář v aplikaci Microsoft Forms.

Pro ty, kdo mají možnost použít Office365 – odkaz pro úpravy: https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=ipYnPYFU3E2J_40BdFpLxn5I_y61lN5EqZXjeh-_SgRUODhES1FIRTVSU1pKTFc1NDIyQU44UTgyWi4u&sharetoken=EE58Y5ADTT3xKomvK8uA

  • Vytvořil jsem 3 schůzky na stejný čas, abych mohl pozorovat dění.
  • Žáci se připojili do schůzky, Žáci si otevřeli odkaz, který obdrželi bezprostředně před začátkem hodiny.
  • Někdo nasdílel obrazovku a pokračovali podle pokynů ve formuláři.
    • Čeká vás přibližně dvoustránkový příběh. Během čtení se pětkrát zastavíte. Při každém zastavení si přečtete otázku, promyslíte odpověď a důkladně ji prodiskutujete s členy skupiny. Každý si zapíše do svého pracovního listu svoji odpověď. Důležitější, než pravopis či délka odpovědí, je DISKUSE O NÁPADECH. Jak na to? 1) Zvolte jednoho, kdo bude sdílet obrazovku. 2) Pokud je vás více než 5, zvolte moderátora. 3) Postupujte společně, někdo může úryvky předčítat nahlas.
  • To je vše, učitel pouze pozoroval, zasáhl v momentech, kdy technické či komunikační nedorozumění bránila ve spádu hodiny a zážitku z četby.

Ukázky práce žáků:

Co myslíš, bude nebo nebude Martin potěšený, že ho hrabě pověřil takovým důležitým úkolem? Proč?  Já si myslím, že bude, protože může dokázat,
jak je spolehlivý, a příště ho můžou pověřit
na těžší úkol.  
Ne, protože riskuje život.  
Napadá tě, co by mohla žena vymyslet? Čím by Martinovi
mohla pomoci?  
Možná nějaké tajné cesty. Neboť ho udělá neviditelným.    Mohla by mu pomoci tím, že mu dá část bylin.  
Které místo ti připadalo v příběhu nejnapínavější? Bál/a ses někde o Martina?  To, kdy se před ním zjevila ta osoba, moc jsem
se o něj nebála, věděla jsem, že to zvládne.  
Kdy někoho musel uvidět. Vůbec jsem nevěděla, koho uvidí.  
Jak jsi spokojený se závěrem příběhu? Pokud ne, jak by měl podle tebe skončit, Co mu podle tebe chybí?  Mohli ho třeba honit až k hradu. Nějaké boje.
Mně chyběla bojová atmosféra.  
Že se potká s králem. Chybí drak!!  
Vzpomínáš si na nějakou situaci, kdy ses musel také tolik překonat jako Martin? Pokud nechcete psát, nahrajte ji na hlasový záznam a pošlete učiteli do chatu.  Když mě na lyžáku někdo pozval na diskotéku a já jsem řekla ano, a celou diskotéku jsem se styděla. (Nic jiného mě nenapadá.)  Já jsem jednou v Hamrech obíhala ve tmě zahradu a můj strejda na mě bafnul. Já myslela, že ho zabiju!!  
Jaká část hodiny mi přišla nejpřínosnější.  Když jsme se domlouvali, co k otázce napíšeme.
Když jsme si povídali.    
Jak potkal čarodějnici, protože čarodějnice nemusí být vždycky zlá. Odhady textu.  

Celý text s otázkami si můžete stáhnout zde:

Autor lekce: Jakub Svatoš (s využitím otázek k textu od Květy Krüger)

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.

No fields found, please go to settings & save/reset fields