Přeskočit na obsah

Kritické listy 8

Milí profesionálové,

možná se divíte, jak Vás jako čtenáře oslovuji. Pokusím se Vás přesvědčit, že je prospěšné být i cítit se profesionálem.

Po Letní škole Kritického myšlení nacházíte v KL více než jindy texty, obrázky nebo různé zmínky, kterým není snadné porozumět, pokud jste na letní škole sami nebyli.

Obdobný problém může mít čtenář, který neprošel základním kursem RWCT. Některé výrazy v KL jsou mu úplně cizí (např. „třífázový rámec učení“), některé pro něho znamenají cosi docela jiného („kriticky myslet“), další slyšel, ale nepoužívá („evokace“).

Asi to znáte – když chcete ve škole říct, co jste načerpali v kursu RWCT, bedlivě se snažíte neodradit kolegy(ně) tím, že vám neporozumějí, že jim budete připadat jako přívrženec nějaké šílené sekty nebo jako nesnesitelný snílek.

Občas někdo neproškolený opravdu o RWCT mluví jako o sektě, o elitě, která se vyvyšuje nad jiné. Někteří tak možná mluví proto, že mají strach z novot, a snaží se novotáře jaksi odtlačit do okruhu nenormálních lidí. Ale větší nebezpečí je v nás samotných.

Je celkem přirozené, že si člověk připadá lepší než jiní proto, že umí něco, co druzí neumějí, nebo že rozumí něčemu, co je pro druhé nevysvětlitelný problém. Jenomže takovému pocitu a nadřazenému jednání je třeba se ubránit. Je určitě milé, když si rozumíme my, kteří jsme prošli stejným tréninkem, a bývá obtížné se domluvit s těmi, kteří jím neprošli. Ale posláním RWCT není, aby si zasvěcenci lebedili ve své radosti. Naopak: Kvalitní výuku máme stále hledat, pochybovat o ní a argumentovat pro ni a při tom pomáhat žákům, aby si našli, v čem jsou dobří a rozvíjeli to, a umožňovat kolegům, aby se zajímali o to, co dětem pomáhá.

Jak se ubránit nařčením i svodům „elitářství“? Naštěstí máme po ruce ještě jiné slovo a jiný pojem: profesionálové. Pokud se ten, kdo se něčemu novému a účinnému naučil, bude považovat za profesionála, nemusí se považovat za nadřazeného, a ostatní ho nemusejí považovat za pyšného.

K profesionálům jsme zvyklí a ochotní si jít pro radu, pro pomoc, dát jim zakázku. Kromě toho profesionálem není člověk jednou provždy – musí o svou profesionalitu stále dál pečovat, aby nezaostal za vývojem a nestal se zase laikem. Snažme se být i vystupovat jako profesionálové ve vzdělávání. Na rozdíl třeba od prodejců vozů Audi nesloužíme omezenému okruhu zájemců, ale všem: nové děti stále přicházejí, v demokracii se vzdělávají všichni. My profesionálové nejsme cech, který se brání konkurenci, ale servis, do jehož řad mohou vstupovat noví a noví dobrovolníci.

Věřím, že se Vám bude v tomto školním roce dařit být profesionály.

Ondřej Hausenblas

Co nového

Program RWCT obdržel cenu, J. G. Bettenhausen

Informační a nabídková síť RWCT

Duhová konference – předběžný program

Odborný růst v programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení, H. Košťálová

Vzdělávací akce k předložené k akreditaci MŠMT

Jak se dělá kniha, N. Rutová

Pozvánky

Projekt EQUAL, Člověk v tísni (výzva školám)

Výzva – „Moje 1. noviny“

Kursy pro rok 2002/03

Pozvánky do kursů

Nabídky dílen

Stati

Učitelia a komunikačné vyučovanie SJ, J. Palenčárová

Prevence a zvládání konfliktů, D. Nevolová, J. Nováčková

Jak se dělá RWCT v Rusku, H. Košťálová, O. Hausenblas

Z letní školy KM 2002

Letní škola v číslech, H. Košťálová

Šikana na letní škole, Š. Miková, J. Stang

I ten kdo si hraje, někdy zlobí, D. Bulanová, A. Chocholová, Z. Tuzarová

Čínské básně, N. Fuková

Limeriky, účastníci LŠ

Ledolamky, J. Králová

Lekce

Jak jsme učily prvouku v FZŠ Chlupova, D. Baziková, V. Strculová

Environmentálna výchova, D. Baranová

Veronika bere drogy, E. Kašparová

Hodina českého jazyka v 7. ročníku, A. Javůrková

Názory

Jsou vysokoškolští studenti připraveni na kritické myšlení? R. Slabáková

Jak pečovat o rozmanitost mezi našimi budoucími matematiky? P. Stang

Učit „fyziku“? Z. Rakušan

Texty

Kdy je konec výuky? K. Bergmannová

Co je cílem literární výchovy na základní škole? J. Feřteková

Zrušme vyjmenovaná slova, H. Hegerová

K diskusi češtinářů v Učitelských novinách, J. Kmentová

Občanská společnost? V. Beneš

Řecko, N. Rutová

Co se děje jinde

Jak Muzeum Prostějovska spolupracuje se školami, J. Slezáčková

Propojování programů RWCT a Začít spolu na mezinárodní úrovni, H. Košťálová

Nakladatelství Amulet hledá spolupracovníky

Setkání PAU v Sedlčanech

Recenze

I.S. Turgeněv: Milostný kvartet, A. Košťálová

Michal Kolář: Bolest šikanování, Š. Miková, J. Stang

Karl Popper: Život je řešení problémů, N. Rutová

M. Kurdíková, L. Kyncl a kolektiv: Čítanka o holocaustu židů za druhé světové války, O. Hausenblas

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.