Přeskočit na obsah

Kritické listy 48

Milé čtenářky, milí čtenáři,
v minulém úvodníku jsem poděkovala všem, kteří se na tvorbě Kritických listů podílejí. Tentokrát bych vás chtěla k něčemu vyzvat. Vysvětlím to obšírněji.
I když se na většině fotografií u úvodníků usmívám, při pohledu na počet odběratelů KL mi úsměv často mizí z tváře. Mnoho učitelů a podporovatelů KM mi při různých příležitostech říká, že mají KL na nočním stolku, že v nich nacházejí mnoho inspirace. Pokud se vydání KL o pár dní pozdrží, přicházejí mi maily s otázkou: kdy už KL vyjdou?
Vozím s sebou (stejně jako moji obětaví kolegové – lektoři) KL na všechna školení a semináře, kde lektoruji, propaguji KL tak, jak jsem jen schopna. Věřím, že naše práce má smysl a KL jsou kvalitním časopisem.
Zároveň se stále setkávám se skupinami učitelů, či s celými sbory, které o existenci KL vůbec nevědí. Po začtení se do některého čísla odcházejí učitelé do sborovny, aby si okopírovali třeba jednu lekci. Jindy se doptávají, kde lze Kritické listy koupit, či objednat. Vy, milí čtenáři, všichni víte, že to jde přes naše webové stránky prostřednictvím on-line objednávky.
Někdy však čekáme, že nám KL objedná škola. V současné době, kdy školy nemají peníze na pomůcky či cokoli dalšího, můžeme s jistotou říct, že není vhodná doba na takové čekání. Takové čekání totiž může znamenat konec vydávání KL.
Naší šancí, jak uchovat časopis na světě, je získat více předplatitelů. Proto vás prosím, zkuste získat pro KL někoho, kdo si je objedná. Půjčte svoje KL kolegovi, nechte je ve sborovně na stole, referujte o článcích, které vás zaujaly. Vysvětlete kolegům, že jsme nezisková organizace, která vydáváním časopisu nijak nevydělává, ba naopak.
Podaří-li se vám získat alespoň jednoho předplatitele, napište mi na můj mail, bude na vás čekat překvapení! Kromě toho budete mít jistě hřejivý pocit, že jste vykonali dobrý skutek a pomohli k zachování svého oblíbeného čtení.
Prosíme vás tedy o čin dobra.
Předem děkujeme!

Kateřina Šafránková

Obsah

K úvaze

Jak vizualizace napomáhá čtení, K. Šafránková

Lekce a komentáře

Když dozrají kaštany…, K. Krüger

Elmer, E. Štaifová Vašková

Klíč, I. Průšková

Dílna psaní s rodiči, L. Veisová

Poezie ve čtenářské dílně, M. Nováková

Redaktoři, T. Šefčíková

Párové učení aneb Ve dvou se to lépe táhne, H. Lipková, P. Kucharczyková

Počítáme s Ferdou Mravencem, E. Jenšíková

Objem hranolu, Z. Pařízková

Co se děje u nás v kritickém myšlení

Fukušima, I. Mikulášek

Co se děje jinde

Jak pokračují Čtenářské kluby?, I. Poláková

Rozvíjejte čtenářskou gramotnost e-learningovými kurzy, T. Srpová

Les ve škole?, A. Kohoutová

Škola v literatuře

Frišta, P. Procházková

Přečetli jsme

Knihy pro děti a mládež

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.