Kritické listy 45

Milé čtenářky, milí čtenáři,
spolupráce rodičů a školy je považována za podmínku dobrého vzdělávání. Škola není a nemá být místem, kam zaneprázdnění rodiče odkládají své děti, ale místem, kde se protnou zájmy všech zainteresovaných skupin: dětí, rodičů, učitelů a širší komunity (obce). V tomto čísle Kritických listů vám přinášíme několik textů na téma Rodiče a škola. Kateřina Círová nás seznámí s tzv. rodičovskými kavárnami, které pořádá spolu s dalšími rodiči, učiteli a vedením školy v ZŠ Kunratice. V rámci těchto kaváren proběhl např. seminář o čtení s dětmi (o kterém píše Květa Krüger) nebo povídání o výuce matematiky podle profesora Hejného (o kterém píše paní učitelka Kateřina Novotná). Jiným způsobem spolupráce s rodiči jsou netradiční rodičovské schůzky – konzultace mezi žákem, učitelem a rodiči, které popisuje Lucie Samlerová.
Aby rodiče porozuměli tomu, co je pro učitele klíčové, jaké vzdělávací cíle sleduje a jaké metody používá, je dobré občas přizvat rodiče přímo do výuky a zapojit je jako aktéry. Tento nápad realizuje paní učitelka Lenka Veisová a popisuje jej v textu Čtenářská dílna s rodiči.
Druhým velkým tématem tohoto čísla je psaní. Jak zdůrazňuje Ondřej Hausenblas ve svém textu Startéry pro výuku psaní, důležité je, aby žáci při psaní zohledňovali tři aspekty: téma, adresáta a záměr. Jak takový postup psaní zavádět do výuky, se dočtete v textu se zvláštním názvem TAZ.
Pokud byste pátrali po příručce „soužití“ učitelů a rodičů, doporučuji vám k prostudování publikaci Tomáše Feřteka Rodiče vítáni (Praktický návod, jak usmířit rodiče a učitele našich dětí). Pokud usiluje vaše škola o co nejvstřícnější přístup k rodičům, můžete se podívat na www.rodicevitani.cz a zařadit se do sítě škol s tímto označením.
Přeji vám při jednání s rodiči úspěch!

Kateřina Šafránková

Obsah

Rozhovor

Rozhovor s Helenou Polákovou

K úvaze

Formativní hodnocení je proces, nikoliv výsledky, O. Hausenblas

Rodičovské kavárny, K. Círová

Lekce a komentáře

Čtenářská dílna s rodiči, L. Veisová

Čteme s rodiči, K. Krüger

Matematika podle profesora Hejného, K. Novotná

Ideální úkryt, R. Hubálková

Startéry pro výuku psaní, O. Hausenblas

TAZ, K. Šafránková

Kostka a interpretace, L. Krejsová

Biodiverzita a plánování pozpátku, P. Šebešová

O čem přemýšlejí učitelé, L. Samlerová, J. Opavová, I. Baarová, J. Duda

Co se děje u nás v Kritickém myšlení

Výchova demokratického občana v angličtině, V. Petřivá

Co se děje jinde

Letní škola klobouckého projektu MEDPED, L. Kyncl

Česká škola bez hranic, L. Slavíková-Boucherová, A. Jančová

Škola v literatuře

Svět včerejška, S. Zweig

Kniha, která pomohla

Oliver Twist, Ch. Dickens

Ty máš ale odvahu!, B. Blobelová

Nabídky

Kurzy na rok 2012

Co se do čísla 45 nevešlo:

K lekci A. Jančové, která je součástí textu Česká škola bez hranic

Boucher_Ceska_Skola_PL_Cedulky_ZOO_web.xls (.XLS 28 KB)

Boucher_Ceska_Skola_Pracovni_list_web.doc

Časopis Bedrník, č. 4, roč. 4, říjen 2006 (.PDF 2,9 MB), link: http://www.pavucina-sev.cz/soubory/bedrnik_rijen_2006–f339.pdf

Anketa Hany Kolářové „Pít nektar i přestat chránit kudlanky“ z časopisu Bedrník (.DOC 1,1 MB), link: http://www.pavucina-sev.cz/soubory/bedrnik_rijen_2006–f339.pdf

(Bedrník je časopis pro ekogramotnost, který od roku 2002 vydává pro školy a další zájemce o ekologickou výchovu SSEV Pavučina a Středisko ekologické výchovy SEVER.)

Obecné články k biodiverzitě (.DOC 74 KB)

Pracovní list s otázkami k biodiverzitě (.DOC 14 KB)

Popisy vědců (.DOC 4,5MB KB)

Skutečné heslo Biodiverzita