Přeskočit na obsah

Kritické listy 45

Milé čtenářky, milí čtenáři,
spolupráce rodičů a školy je považována za podmínku dobrého vzdělávání. Škola není a nemá být místem, kam zaneprázdnění rodiče odkládají své děti, ale místem, kde se protnou zájmy všech zainteresovaných skupin: dětí, rodičů, učitelů a širší komunity (obce). V tomto čísle Kritických listů vám přinášíme několik textů na téma Rodiče a škola. Kateřina Círová nás seznámí s tzv. rodičovskými kavárnami, které pořádá spolu s dalšími rodiči, učiteli a vedením školy v ZŠ Kunratice. V rámci těchto kaváren proběhl např. seminář o čtení s dětmi (o kterém píše Květa Krüger) nebo povídání o výuce matematiky podle profesora Hejného (o kterém píše paní učitelka Kateřina Novotná). Jiným způsobem spolupráce s rodiči jsou netradiční rodičovské schůzky – konzultace mezi žákem, učitelem a rodiči, které popisuje Lucie Samlerová.
Aby rodiče porozuměli tomu, co je pro učitele klíčové, jaké vzdělávací cíle sleduje a jaké metody používá, je dobré občas přizvat rodiče přímo do výuky a zapojit je jako aktéry. Tento nápad realizuje paní učitelka Lenka Veisová a popisuje jej v textu Čtenářská dílna s rodiči.
Druhým velkým tématem tohoto čísla je psaní. Jak zdůrazňuje Ondřej Hausenblas ve svém textu Startéry pro výuku psaní, důležité je, aby žáci při psaní zohledňovali tři aspekty: téma, adresáta a záměr. Jak takový postup psaní zavádět do výuky, se dočtete v textu se zvláštním názvem TAZ.
Pokud byste pátrali po příručce „soužití“ učitelů a rodičů, doporučuji vám k prostudování publikaci Tomáše Feřteka Rodiče vítáni (Praktický návod, jak usmířit rodiče a učitele našich dětí). Pokud usiluje vaše škola o co nejvstřícnější přístup k rodičům, můžete se podívat na www.rodicevitani.cz a zařadit se do sítě škol s tímto označením.
Přeji vám při jednání s rodiči úspěch!

Kateřina Šafránková

Obsah

Rozhovor

Rozhovor s Helenou Polákovou

K úvaze

Formativní hodnocení je proces, nikoliv výsledky, O. Hausenblas

Rodičovské kavárny, K. Círová

Lekce a komentáře

Čtenářská dílna s rodiči, L. Veisová

Čteme s rodiči, K. Krüger

Matematika podle profesora Hejného, K. Novotná

Ideální úkryt, R. Hubálková

Startéry pro výuku psaní, O. Hausenblas

TAZ, K. Šafránková

Kostka a interpretace, L. Krejsová

Biodiverzita a plánování pozpátku, P. Šebešová

O čem přemýšlejí učitelé, L. Samlerová, J. Opavová, I. Baarová, J. Duda

Co se děje u nás v Kritickém myšlení

Výchova demokratického občana v angličtině, V. Petřivá

Co se děje jinde

Letní škola klobouckého projektu MEDPED, L. Kyncl

Česká škola bez hranic, L. Slavíková-Boucherová, A. Jančová

Škola v literatuře

Svět včerejška, S. Zweig

Kniha, která pomohla

Oliver Twist, Ch. Dickens

Ty máš ale odvahu!, B. Blobelová

Nabídky

Kurzy na rok 2012

Co se do čísla 45 nevešlo:

K lekci A. Jančové, která je součástí textu Česká škola bez hranic

Boucher_Ceska_Skola_PL_Cedulky_ZOO_web.xls (.XLS 28 KB)

Boucher_Ceska_Skola_Pracovni_list_web.doc

Časopis Bedrník, č. 4, roč. 4, říjen 2006 (.PDF 2,9 MB), link: http://www.pavucina-sev.cz/soubory/bedrnik_rijen_2006–f339.pdf

Anketa Hany Kolářové „Pít nektar i přestat chránit kudlanky“ z časopisu Bedrník (.DOC 1,1 MB), link: http://www.pavucina-sev.cz/soubory/bedrnik_rijen_2006–f339.pdf

(Bedrník je časopis pro ekogramotnost, který od roku 2002 vydává pro školy a další zájemce o ekologickou výchovu SSEV Pavučina a Středisko ekologické výchovy SEVER.)

Obecné články k biodiverzitě (.DOC 74 KB)

Pracovní list s otázkami k biodiverzitě (.DOC 14 KB)

Popisy vědců (.DOC 4,5MB KB)

Skutečné heslo Biodiverzita

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.

No fields found, please go to settings & save/reset fields