Přeskočit na obsah

Kritické listy 28

K úvaze

Učivo není jen prostředkem k dosažení cílů, H. Košťálová

Velké myšlenky v euroamerickém kontextu, O. Hausenblas

Lekce a komentáře

Jak dobré jsou naše lekce a celá naše výuka pro žáky?, H. Košťálová

Artefiletika – Živly v nás a kolem nás, N. KratochvílováM. Křístková

Kamenná tajemství, J. NovákováP. ŠimonováA. BíláT. Potfaj

Dílna čtení, K. Bergmannová, H. Antonínová Hegerová

Romance helgolandská, T. Srpová

Ticho, P. Poslušná

Seriál k výuce češtiny

Losovací kartičky, M. Šlapal

Letní školy

Střípky z letní školy, K. Šafránková

Ke kořenům, Š. Miková, J. Stang

Soutěžíme! Aneb O inovátorských stereotypech, H. Košťálová

Představujeme učitele a lektory KM

Kamila Bergmannová

Co se děje u nás v Kritickém myšlení

Co nového v projektu RovnováhaH. Košťálová

Šestnáctého října uplyne 10 let od zahájení prvního semináře RWCT v České republice

Deset let RWCT očima našich zahraničních lektorů

Anketa pro čtenáře Kritických listů

Co se děje jinde

Z titulu Ekoškola mají radost další české školy, Martina Lafatová

Škola v literatuře

Sny budoucí pedagožky, K. Kašáková

Konfese literáta, J. S. Machar

Zachráněný jazyk, E. Canetti

Zati v metru, R. Queneau

Přečetli jsme

P. Leachová: Dítě a já, K. Šafránková

Z redakční pošty

Jak se zdá.., P. Andrle

Nabídky

Průřezová témata v praxi

Co se do čísla nevešlo:

Artfiletika – reflektivní pojetí výchovy uměním, Jan Slavík & Barbora Škaloudová

Všechno, co se povznáší, se musí setkat, Flannery O´Connorová

Romance helgolandská, Jan Neruda

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.