Přeskočit na obsah

Kritické listy 27

K úvaze

Efektivní výuka ke čtenářské gramotnosti vyžaduje práci s čtenářskými dovednostmi, H. Košťálová

Čtení v Otevřené škole, čtení v projektech, A. Tomková, H. Košťálová

Decrolyho systém, A. Rybníčková

Čtení v Didaktice 1. stupně ZŠ, A. Tomková, J. Kargerová

Lekce a komentáře

Dílna čtení v praxi, M. Šlapal

Užití grafického schématu ke zdokonalenému čtení matematiky, S. Braselton, B. C. Decker

Čtyři geometrické příběhy, F. Roubíček

Dovedeme v dějepise číst s porozuměním?, F. Prokop

Pod Bílou horou, I. Věříšová

Hmatatelná poezie, K. Krüger

Poezie napříč předměty na druhém stupni, O. Hausenblas

Představujeme učitele a lektory KM

Irena Věříšová

Co se děje u nás v Kritickém myšlení

Co nového v projektu Rovnováha, H. Košťálová
– Čtenářství v celé škole
– Kritické myšlení má dalších šestnáct vyškolených lektorů
– Slosování otázek
– Kurzy v projektu Rovnováha
– Seminář s partnerskou organizací SKAV
– Letní školy 2007

Stručné ohlédnutí za deseti lety KM

Co se děje jinde

Cílené rozvíjení čtenářské gramotnosti ve výuce na 2. stupni ZŠ, K. Krüger

Škola v literatuře

Lidové povídky, L. N. Tolstoj

Knížka z antikvariátu, N. Rutová

Z redakční pošty

Čtení v každém předmětu, I. Motýlová

Zdravím redakci,… N. Křístek

Umíme spolu mluvit?, E. Petržílková

Nabídky

Ekoškola

Co se do čísla nevešlo

Reflexe od účastnic dvoudenního semináře Čtení v každém předmětu: Z. Maňourová, Š. Klumparová

Pracovní text k článku „Hmatatelná poezie“, K. Krüger: Velbloudí trio

Pracovní text k článku „Poezie napříč předměty na druhém stupni“, O. Hausenblas: Lamy. O lamách si přečtěte také v ABC

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.

No fields found, please go to settings & save/reset fields