Přeskočit na obsah

Kritické listy 16

Vážení a milí čtenáři,

rozstříhaná a studenty opět složená Šrámkova báseň ze sbírky Splav na titulní straně našeho čtvrtletníku předznamenává, že ústředním tématem těchto Kritických listů je čtenářství a poezie.

K četbě básní a beletrie najdete příspěvky snad ve všech rubrikách, na str. 8 také kompletní seznam textů, jimiž jsme se čtení a poezii věnovali v uplynulých čtyřech letech. Není náhoda, že právě v tomto čísle vám představujeme učitelku českého jazyka a literatury, lektorku Kritického myšlení Jitku Kmentovou. Vede totiž k reflektované četbě (i psaní) nejen studenty, ale svými dílnami a texty obohacuje a inspiruje mnoho kolegů-lektorů. Jitčina představa čítanky pro čtenářské dílny by určitě neměla zůstat nepovšimnuta.

Díky přispěvatelkám z První základní jazykové školy v Praze 4 se stala naším druhým průřezovým tématem výuka cizích jazyků. O. Hausenblas se pak ve své stati snaží najít odpověď, proč právě učitelé a učitelky cizích jazyků patří v našich seminářích k těm vstřícným, aktivním a komunikujícím. Jakoby na důkaz jeho slov vám J. Libichová ještě poradí, jak na to, aby studenti hovořili německy i z prken, která znamenají svět.

V cizině se tentokrát zdržíme i s H. Košťálovou, která z pověření Člověka v tísni pracovala dva měsíce s africkými učiteli. V bohatě fotograficky dokumentovaném příspěvku popisuje své zkušenosti s učením, s komunikací v angličtině i se čtenářstvím v Etiopii.

Tím se dostáváme k poslednímu z dlouhodobých témat časopisu, k multikulturalitě.

„…dobrý učitel nezůstává na stejné pozici, ale postupuje, a pedagogika se následně přeměňuje tak, aby odpovídala výzvám současného světa s vidinou multikulturních žáků, kteří se nespokojí se starými formami práce a zábavy.“ Tolik z příspěvku R. Slabákové, která se zúčastnila 20. světového kongresu o čtení na Filipínách. Kontroverzním článkem J. Buryánka se vrátíme s multikulturou na domácí půdu, k ošidnosti jazyka, jímž je multikulturní téma formulováno v Rámcovém vzdělávacím programu. (Kdoví, zda by při tak kritickém postoji, jaký autor příspěvku zaujímá, obstály dvě příručky pro výchovu k multikultuře, které v rubrice Přečetli jsme naopak autorky recenzí vřele do výuky doporučují.)

Dobrý školní rok a chytře myslící žáky i studenty vám přeje

Nina R.

P. S.: Průřezová témata ve škole, ale i v časopise nevznikají ze dne na den, ale plánují se s rozmyslem, dlouho dopředu a v týmu. Jakákoli vaše pomoc, touha či rada v tomto ohledu jsou tedy žádoucí a vítané a prohlédli-li jste, jak je v poslední verzi RVP zpracováno téma Člověk a příroda, můžete svým příspěvkem obohatit příští Kritické listy, neboť je chceme věnovat přírodním vědám.

K úvaze

Čtenářství na víceletém gymnáziu, J. Kmentová

Aktivity před setkáním s básní a při četbě, O. Hausenblas

Strategie a metody KM ve výuce cizímu jazyku, O. Hausenblas

Multikulturní výchova v RVP, J. Buryánek

Co se děje u nás

Představujeme učitele a lektory Kritického myšlení: J. Kmentová

Pro lektory

Plánování pozpátku, H. Košťálová, O. Hausenblas

Co se děje jinde

Etiopská realita, H. Košťálová

Jak dospět k mezinárodnímu divadlu, J. Libichová

Setkání romských pedagogických asistentů, L. Jindráková

StudentIN, V. Hůdová

Lekce a komentáře

Až až, K. Krüger

Moderní básnické směry, R. Kadečka

Kramářská píseň, R. Kadečka

Den poezie, J. Kmentová

Kreativní myšlení v hodině angličtiny, E. Perglerová

Nebojte se německé gramatiky, J. Libichová

Futur simple, M. Žďárská

Škola v literatuře

První tváře, J. Čep

Píseň o vzpomínce, J. Seifert

Trampoty s kladným hrdinou, F. Pavlíček

Trochu jazzu pro děti, J. Suchý

Přečetli jsme

My a ti druzí – příručka pro multikulturní výchovu a vzdělávání na základní škole, N. Rutová

Interkulturní vzdělávání – příručka nejen pro středoškolské pedagogy, J. Kmentová

Usměj se, počasí, K. Petrošová

Z redakční pošty

Zamyšlení z června 2004, R. Sobolová

Ohlédnutí za maturitou, I. Kmentová

20. světový kongres o čtení, Manila 26.–29. července, R. Slabáková

Využití prostoru ve třídě, J. Strejčková

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.