Zlaté čtení - 8 hodin - 6.10.2020 - Praha

V semináři Zlaté čtení se budeme věnovat knihám, které byly oceněné v rámci prestižní ceny Zlatá stuha. Vyzkoušíme, jak lze interaktivně nabídnout nové tituly v dílnách čtení i v hodinách literatury, zjistíme, jak lze udělat z individuálního čtení společný zážitek celé třídy (skupiny), jak mohou děti najít v knize své téma.

Lektorka: MgA. Nina Rutová

Kdy: 6. října 2020

Čas: 10–17 hod

Kde: Učebna Kritického myšlení, Křižíkova 29, Praha 8 – Karlín

Cena: 1.190 Kč 

Absolventi:

se seznámí s cenou Zlatá stuha a s knihami, které tuto cenu získaly

• si vyzkoušejí lekce, ve kterých se pracuje s ukázkami z knih oceněných Zlatou stuhou

• analyzují lekce z hlediska konstruktivistického modelu učení a didaktického potenciálu textu

• získají přehled o drobných aktivitách, kterými lze oceněné knihy představit žákům

Cílová skupina:

Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení podle zákona č. 563 / 2004 Sb. o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů. Kurz je vhodný pro učitele 1. st. ZŠ a učitele oboru český jazyk a literatura pro 2. st. ZŠ a SŠ.

Kurz je akreditován MŠMT a účastníci získají osvědčení o absolvování. Kurz je možné hradit ze šablony na čtenářskou gramotnost (8 hodin).

 

2 míst k dispozici