Žánry současné literatury pro děti a mládež a rozvoj čtenářské gramotnosti - 32 hodin - 22.10.2020 - 26.4.2021 - Praha

Lektorka: Mgr. Kateřina Šafránková 

Kurz je určen pro učitele 1. stupně a českého jazyka a literatury na 2. a 3. stupni, kteří chtějí rozvíjet čtenářství a čtenářskou gramotnost svých žáků. V kurzu se seznámíte s novými i tradičními žánry literatury pro děti a mládež a dozvíte se, jak tuto literaturu žákům přiblížit v modelových lekcích i v dílnách čtení. Kurz je určen také učitelům, kteří chtějí svým žákům pomoci rozečíst se či rozšířit čtenářská teritoria.

Žánry, kterým se budeme věnovat: sci-fi a fantasy, knihy s vážným tématem, dystopie, komiks, historická próza, příběhy ze současnosti, dobrodružné knihy

Literární druhy: próza i poezie

Prozkoumáme i některé méně obvyklé knihy a knižní kuriozity.

Při každém setkání si zažijete jednu modelovou lekci, při které budeme pracovat s ukázkou z knihy daného žánru. Žánr pak prozkoumáme detailněji a ukážeme si další možnosti, jak ho žákům přiblížit či představit.

Termíny: 22. října 2020, 18. listopadu 2020, 5. ledna 2021, 19. března 2021 a 26. dubna 2021

Čas: 9:30 – 15.00

Rozsah kurzu: 32 vyučovacích hodin

Místo: Učebna Kritického myšlení, Křižíkova 29, Praha 8 – Karlín

Cena: 5.500 Kč

(V ceně je zahrnuto drobné občerstvení a veškeré materiály)

Kurz je akreditován MŠMT a účastníci získají osvědčení o absolvování.

 

14 míst k dispozici