Webinář - Typologie MBTI® 3 – komunikační styly, stres a seberozvoj - 16 hodin - 24.3.2021 - 25.3.2021

Lektorka: Mgr. Jiřina Majerová

Cíle webináře:

1.účastníci si uvědomí, jak se v komunikaci projevují, jak působí na ostatní – jak to souvisí s jejich osobnostními preferencemi dle MBTI® (E/I, S/N, T/F, J/P) a v čem mohou vycházet v komunikaci vstříc lidem odlišných preferencí, odhalí své možnosti rozvoje vzhledem k větší efektivitě v komunikaci,
2.účastníci si vyzkouší činnosti rozvíjející preferované i nepreferované psychické funkce a uvědomí si, jak budou posilovat méně rozvinuté funkce.
3.účastníci prozkoumají změny projevů své osobnosti ve stresových situacích – zjistí, jaké jsou jejich energizéry a motivátory, jak se projevuje ve stresu jejich dominantní a inferiorní funkce, jaké jsou u nich spouštěče inferiorní funkce a stresory, a jak se mohou „dostat“ z akutního či chronického stresu tím, že najdou optimální zdroje a řešení.

Seminář je vhodný pro účastníky, kteří již mají s typologií MBTI zkušenosti: minimálně absolvovali seminář Typologie MBTI 1.

Program webináře:

1. Komunikace symbolicky (obrázek) – souvislost s aspekty mé vlastní komunikace

2. Ohlédnutí: dosavadní zkušenosti s typologií MBTI®a pohled zpět – obecné zákonitosti typologie MBTI® dle teorie typů C. G. Junga, evokace základních pojmů (psychické funkce Ne, Se, Ni, Si, Te, Fe, Ti, Fi, temperamenty, zvědomění vlastního typu osobnosti).

3. Komunikace a mé osobnostní preference E/I, S/N, T/F, J/P (introspektivní list, popisy dimenzí osobnosti ve vztahu ke komunikaci a tipy pro komunikaci s odlišnými typy).

4. Cvičení pro rozvoj 8 psychických funkcí Ne, Se, Ni, Si, Te, Fe, Ti, Fi: aktivity rozvíjející jednotlivé psychické funkce a jejich vliv na osobní i profesní život.

5. Můj typ osobnosti a stres -stres jako projev inferiorní funkce dle MBTI®

6 a) Významné rysy 8 psychických funkcí (jak vypadají ve stavu psychické rovnováhy jako funkce dominantní)

6 b) Energizéry (co jednotlivé typy motivuje a „nabíjí“)

6 c) Inferiorní funkce a její projevy u jednotlivých typů ve stresu, spouštěče inferiorní funkce

6 d) Stresory (co jednotlivé typy přivádí do stresu)

6 e) Reakce ve stresových situacích, chronický stres

6 f) Zdroje a řešení stresu – cesty k navrácení do rovnováhy.

7. Závěrečná reflexe.

Co každý účastník získá?

Popis projevů dimenzí osobnosti E/I, S/N, T/F, J/P v komunikaci a tipy pro rozvoj komunikace.

Metodický soubor cvičení pro rozvoj 8 psychických funkcí (celkem 16 stran), který je možné vědomě využívat s cílem postupně rozvíjet dovednosti spojené s méně preferovanými psychickými funkcemi.

Metodický materiál „Můj typ osobnosti a stres“.

 

Cena: 2.600 Kč

Termíny: 24.3 – 25.3. 2021 (8:30 – 16.00)

Prostředí: ZOOM, Padlet, materiály budou zaslány předem poštou

Seminář je akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

17 míst k dispozici