Současná literatura pro mládež a jak s ní pracovat ve výuce 2 - 8 hodin - 25.11.2021 - Praha

Lektorka: Mgr. Kateřina Šafránková 

Na semináři si vyzkoušíte nové lekce určené do výuky českého jazyka a literatury na 2. a 3. stupni, ve kterých využijeme texty ze současné literatury pro děti a mládež.

Seznámíte se s novými knihami pro děti a mládež, a to podle populárních žánrů i autorů.

Některé texty si rozebereme, abyste porozuměli tomu, co je na nich pro tuto věkovou skupinu fascinující. Proniknete do několika sérií i jednotlivých knih, které dnes mladí lidé opravdu čtou.

Získáte tipy k četbě vašich žáků, možná i Vaší vlastní.

Volně navazuje na webinář Současná literatura pro mládež (1). Lekce i knihy jsou v každém semináři unikátní.

Termín: 25. listopadu 2021

Čas: 9:30 – 16:30

Rozsah semináře: 8 vyučovacích hodin

Místo konání: učebna Kritického myšlení, Křižíkova 29, Praha 8 – Karlín

Cena kurzu: 1.700 Kč

V ceně kurzu je drobné občerstvení. Účastníci získají Osvědčení o absolvování kurzu nebo potvrzení o účasti.

Seminář je akreditován MŠMT pod názvem Současná literatura pro děti a mládež 2 a je možné ho hradit ze šablon.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně obsahu kurzu pište na: katerina.safrankova@gmail.com.

8 míst k dispozici