Webinář - Současná literatura pro mládež a jak s ní pracovat ve výuce 1 - 8 hodin - 4.11.2021

Lektorka: Mgr. Kateřina Šafránková 

Na webináři si vyzkoušíte nové lekce určené do výuky českého jazyka a literatury na 2. a 3. stupni, ve kterých využijeme texty ze současné literatury pro děti a mládež.

Seznámíte se s novými knihami pro děti a mládež, a to podle populárních žánrů i autorů.

Některé texty si rozebereme, abyste porozuměli tomu, co je na nich pro tuto věkovou skupinu fascinující. Proniknete do několika sérií i jednotlivých knih, které dnes mladí lidé opravdu čtou.

Získáte tipy k četbě vašich žáků, možná i Vaší vlastní.

Termín: 4.11.2021 (od 9:00 – 12:00 + 13:00 – 16:00)

Rozsah semináře: 8 vyučovacích hodin

Forma: webinář

Cena kurzu: 1.600 Kč

Účastníci získají Osvědčení o absolvování kurzu nebo potvrzení o účasti.

Seminář je akreditován MŠMT pod názvem Čtením a psaním ke kritickému myšlení – Ochutnávka s beletristickými texty – webinář a je možné ho hradit ze šablon.

Číslo akreditace: MŠMT 39720/2020-2-963

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně obsahu kurzu pište na: katerina.safrankova@gmail.com.

5 míst k dispozici