Webinář - Metody RWCT v on-line vyučování českého jazyka - 8 hodin - 14.4., 20.4. a 28.4.2021 (odpoledne)

Lektorky: PhDr. Lucie Bušová, Ph.D. a Mgr. Jana Línková

Doporučeno: pedagogům 2. stupně ZŠ, SŠ

Místo: online Google Meet / Zoom

Termíny: 14.4., 20.4. a 28.4.2021 (vždy od 17.00 do 19.00)

Ochutnávkový kurz v délce 8 hodin nabízí pestrou škálu metod a postupů zasazených do třífázového modelu učení. Vhodné pro učitele 2. stupně základní škol a SŠ.

Cena: 1.600 Kč

Vzdělávací cíle:

V našem kurzu si v praxi vyzkoušíte užití třífázového modelu procesu učení (E – U – R) v on-line výuce a osvojíte si sadu několika metod aktivního učení a kritického myšlení, které je možné opakovaně zařazovat do jednotlivých fází třífázového modelu procesu výuky jak v on-line výuce, tak v prezenční výuce. Všechny metody si vyzkoušíte v roli žáka během modelových lekcí, které jsou ověřené praxí.

Naše lekce jsou opakovaně vyzkoušené na našich vlastních žácích. Budeme s vámi sdílet materiály, které můžete hned využít. Společně si projdeme tři modelové lekce z českého jazyka a literatury, u kterých si řekneme, jak je můžeme aplikovat do své praxe.

1. setkání: modelová lekce, analýza, další tipy do hodin

2. a 3. setkání: společná reflexe vyzkoušené lekce (její aplikace), modelová lekce, drobné aktivity do hodin

Seminář je akreditován MŠMT pod názvem Čtením a psaním ke kritickému myšlení – ochutnávka  je možné ho hradit ze šablon.

Číslo akreditace: MŠMT 24558/2018-1-744

20 míst k dispozici