Webinář - Formativní hodnocení v práci učitele 2 - Plánování na základě důkazů o učení - 1.12.2021 - 2.12.2021

Lektorka: Mgr. Bc. Jiřina Majerová

WEBINÁŘ: pracujeme na ZOOM, všechna videa a materiály s instrukcemi jsou v průběhu webináře k dispozici na průvodci PADLET. Účastníci dostanou předem poštou na korespondenční adresu materiály a texty pro práci v semináři. Maximální interaktivita a zároveň jednoduchost zajištěna.

Cíle webináře:

Účastníci

  1. Na příkladech popisů odučených lekcí vyhodnotí:
  • jak cíle učení žáků, naplánované důkazy o jejich učení a zvolené texty souvisejí s činnostmi žáků, které pro ně učitel připravuje, aby se mohli přibližovat k cílům svého učení (plánování pozpátku).
  • co všechno sledovaní učitelé dělají při plánování a v průběhu výuky (zadání, rozmanité texty, pracovní listy), aby se žáci mohli co nejefektivněji přibližovat k cílům svého učení.
  1. Analyzují výstupy žáků (anonymizované pracovní listy nebo produkty učební činnosti žáků) z odučených hodin jako důkazy o učení k plánovaným cílům učení.
  2. Naučí se, jak formulovat a používat kritéria úspěchu a sady kritérií, aby žákům pomáhaly dosahovat cílů jejich učení – promyslí, k čemu žákům slouží kritéria úspěchu, jaký mají vztah k cílům učení, jak je využívat, jak do jejich vytváření zapojovat žáky.
  3. Prostřednictvím videí z výuky vyhodnotí, jaký dopad na učení žáků mají příležitosti k sebehodnocení a jak jej můžeme rozvíjet skrze rozhovory, které se žáky vedeme a otázky, které jim klademe.

 

Program:

  1. Analýza výukové lekce z hlediska cílů učení žáků, důkazů o učení a podpory učitele žákům na cestě k cíli (scaffolding), analýza prací žáků jako důkazů o učení, plánování pozpátku.
  2. Kritéria hodnocení/úspěchu: video – intervence učitele při práci s kritérii úspěchu, text – jak vytvářet kritéria úspěchu a pracovat s nimi. Ukázky sad kritérií úspěchu.
  3. Komunikace učitele se žáky a příležitosti k sebehodnocení, které zlepšují učení žáků (videa – metakognice).
  4. Reflexe a dopad do vlastní výuky.

 

Pro ilustraci část zpětné vazby z dvoudenního on-line semináře.

1) Odcházím ze semináře plná energie, síly a přesvědčení, že to má smysl. Moc oceňuji perfektní připravenost (rozdělení do skupin, vizuální podpora přes padlet, rychlá reakce na podněty – tisk materiálu), ale také to, jak dokážete nadchnout, povzbudit a posunout nás zase o kus dál.

2) Děkuji za způsob vedení online semináře. Nedokázala jsem si představit 2 dny ve virtuálním světě. Uteklo to jako voda a bylo velmi přínosné. Nebyli jsme ochuzeni ani o sdílení s kolegy. Navíc jsem poznala nové virtuální prostředí. 🙂

3) Děkuji za skvěle organizačně zvládnutý seminář! Chtěl bych mít své on-line hodiny připravené stejně kvalitně a mít na nich takové žáky, jako jsou kolegové ze semináře.

4) Jedno velké děkuji! 🧡 Moc děkuji za představenou dokonalost využití padletu! Skvělé i v kyberprostoru.

5) Mé obavy se nenaplnily a online bylo skvělé, inspirativní a radostné. Díky moc.

Webinář je vhodný pro účastníky, kteří absolvovali seminář/webinář Formativní hodnocení v práci učitele 1 – cesta k efektivnímu učení žáků.

Cena: 1.500 Kč

Termíny:

1.12.2021: 13.00 – 15.30

2.12.2021: 13.00 – 15.30

Seminář proběhne on-line. Informace o technickém zázemí zašle lektorka v předstihu.

Webinář je akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování.

36 míst k dispozici