Přeskočit na obsah

Webinář – Formativní hodnocení v práci učitele 1 – 8 hodin – 10.1.2024 a 11.1.2024

Lektorka: Mgr. Jiřina Majerová

WEBINÁŘ: pracujeme na ZOOM, všechna videa a materiály s instrukcemi jsou v průběhu webináře k dispozici na průvodci PADLET. Účastníci dostanou předem poštou na korespondenční adresu materiály a texty pro práci v semináři. Maximální interaktivita a zároveň jednoduchost zajištěna.

Cíle webináře:

Účastníci:

1. Porozumí, jak hodnocení ve formativní funkci může pomoci, aby se žáci individualizovaně učili, tzn. vzhledem ke své zóně nejbližšího vývoje a jí odpovídajícím cílům učení.

2. Vyhodnotí užitečnost pojetí formativního hodnocení podle D. Wiliama, jednotlivých strategií FH:

vyjasnit cíle učení a kritéria úspěchu tak, aby jim žáci rozuměli,

připravit a ve třídě pak efektivně řídit diskuse a další aktivity tak, aby při nich vznikaly důkazy o učení,

poskytovat zpětnou vazbu, která podporuje učení a umožňuje žákům posouvat se vpřed,

aktivizovat žáky, aby se vzájemně stali zdrojem svého učení,

aktivizovat žáky, aby se stali „vlastníky“ svého vlastního učení – owners of learning) a konkrétních technik v kontextu vlastní pedagogické praxe.

3. Budou reflektovat reakce učitelů a žáků při zavádění formativního hodnocení v jedné konkrétní škole.

Program semináře:

Úvod– kdo jsme, na co se nyní v hodnocení podporujícím učení žáků zaměřujeme.

Celkový pohled na hodnocení a místo formativního hodnocení v něm– mapování porozumění a zkušeností, pojmy vztahující se k hodnocení.

Postupy v práci a komunikaci učitele, které mají formativní vliv na učení žáků a ilustrují strategie FH– analýza vybraných videosekvencí.

Klíčové strategie FH a techniky, které učiteli pomáhají diagnostikovat, kde se žáci ve svém učení nacházejí a podle toho uzpůsobovat své výukové postupy

Společná strategie zavádění FH v celé škole– příklad.

Reflexe semináře.

Termín: 10. a 11. ledna 2024

Čas: 12:30 – 16:00 (oba dny)

Cena: 1.500 Kč

Webinář je akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

19 míst k dispozici

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.