Webinář - Dílna čtení on-line - 8 hodin - 15.1.2021

Lektorka: MgA. Nina Rutová

Kdy: 15. ledna 2021

Čas: 13–18.30 hod (s přestávkami)

Forma: webinář

Cena: 1.600 Kč

 

Dílna čtení má pro rozvoj dětského čtenářství zásadní smysl. Cílem semináře je vyzkoušet si při četbě knih četné náměty, které jsou realizovatelné také v on-line prostředí. Na základě vlastních zkušeností získáte vhled do jednoduché struktury dílen čtení a důvěru, že je lze realizovat také „na dálku“.

Nebudete on-line po celou dobu semináře! – Budeme střídat vlastní četbu v domácím pohodlí se sdílením v jednoduchém on-line prostředí.

Ukážeme si, jak lze čtenářskou lekcí, kdy čteme všichni stejný text, připravit děti na zápisky z vlastní četby. Zaměříme se při četbě na postavy, prostředí, jazykové prostředky, získáte doporučení na videa – v nichž probíhá dílna čtení s celou třídou naživo.

Cílová skupina:

Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení podle zákona č. 563 / 2004 Sb. o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů.

Kurz je možné objednat i pro školu v jiném termínu.

Kurz je akreditován MŠMT a účastníci získají osvědčení o absolvování. Kurz je možné hradit ze šablony na čtenářskou gramotnost (8 hodin).

Veškeré informace k semináři získají přihlášení e-mailem.

 

5 míst k dispozici