Webinář - Čtením a psaním ke kritickému myšlení - ochutnávka - 8 hodin - 11.11.2021 a 25.11.2021 (odpoledne)

Lektorka: Mgr. Šárka Bartošová

Doporučeno: pedagogům 1. stupně ZŠ, MŠ

Místo: online Google Meet

Termíny: 11.11. a 25.11.2021 (vždy od 14.00 do 17.00)

Ochutnávkový kurz v délce 8 hodin nabízí pestrou škálu metod a postupů zasazených do třífázového modelu učení. Vhodné pro učitele 1. stupně škol a MŠ.

Cena: 1.600 Kč

Vzdělávací cíle:

Účastníci kurzu si v praxi vyzkouší užití třífázového modelu procesu učení (E–U–R) jako pomůcky pro efektivní plánování procesu řízeného učení ve škole. Dále si osvojí sadu několika metod aktivního učení a kritického myšlení, které je možné zařazovat do jednotlivých fází třífázového modelu procesu výuky a vhodně je kombinovat. Účastníci si metody vyzkouší v roli žáka během modelových lekcí, které jsou ověřené praxí.

Společně si projdeme dvě beletristické modelové lekce a dvě naučné modelové lekce, u kterých si řekneme, jak je můžeme aplikovat do své praxe.

Seminář je akreditován MŠMT pod názvem Čtením a psaním ke kritickému myšlení – Ochutnávka s beletristickými texty – webinář a je možné ho hradit ze šablon.

Číslo akreditace: MŠMT 39720/2020-2-963

13 míst k dispozici