Přeskočit na obsah

Webinář – Čtením a psaním ke kritickému myšlení na 1. stupni – navazující kurz – 16 hodin – 9.10.2023 – 30.10.2023

Lektorky: Mgr. Kateřina Vrtišková, Mgr. Markéta Pézlová

Navazující on-line kurz v délce 16 hodin nabídne možnost hlouběji porozumět principům vzdělávacího programu RWCT a seznámit se s dalšími metodami rozvíjejícími samostatné myšlení žáků. Vhodné pro učitele 1. st. ZŠ, kteří s námi v roce 2022 (na jaře nebo na podzim) absolvovali základní kurz.

 Orientační obsah kurzu

  • Prohloubení porozumění třífázovému modelu učení.
  • Další metody vhodné pro rozvíjení dovednosti číst, psát, diskutovat, argumentovat a kriticky myslet zasazené do smysluplných modelových lekcí využitelných na 1. stupni ZŠ. 
  • Naplánované metody: I.N.S.E.R.T., kmeny a kořeny, alfabox, párové čtení, analýza věcných rysů, učíme se navzájem a další.
  • Prostředí gather.town, které dobře simuluje práci v běžné třídě a nabízí tak možnost uplatnit metody podporující spolupráci i v on-line výuce.
  • Učitelské dovednosti, které napomáhají implementovat metody do výuky: poskytování zpětné vazby, modelování, metody formativního přístupu
  • Tipy na zajímavé knihy a publikace (pro děti a mládež i pro dospělé)

Jak budeme pracovat?

Kurz je postaven na prožitkovém učení, účastníci si vše sami vyzkoušejí a prožijí v ukázkových on-line lekcích. Budeme pracovat s texty beletristickými i naučnými. Po každé lekci bude následovat pedagogická reflexe a analýza hodiny a činností. 

Forma: webinář v prostředí gather.town

Kdy se sejdeme?

9. října, 16. října, 23. října, 30. října 2023

čas: 14.00 – 17.30

Rozsah kurzu: 16 vyučovacích hodin

Komu je kurz určen?

Učitelům na prvním stupni základních škol, kteří s námi v roce 2022 (na jaře nebo na podzim) absolvovali základní kurz.

Cena: 2.700 Kč

Kurz je akreditován MŠMT. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování.

 

 

Volná místa nejsou k dispozici

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.