Webinář - Čtením a psaním ke kritickému myšlení - 24 hodin - 3.3.2022 - 30.4.2022

Lektorky: PhDr. Lucie Bušová, PhD., Mgr. Kristýna Krečová

Základní on-line kurz RWCT v délce 24 hodin – ucelený systém metod a postupů, které využijete ve většině předmětů. Vhodné pro učitele 2. st. ZŠ a SŠ.

 

Orientační obsah kurzu

• Třífázový model učení jako rámec pro aktivní učení žáků

• Metody vhodné pro rozvíjení dovednosti číst, psát, diskutovat, argumentovat a kriticky myslet zasazené do smysluplných modelových lekcí, které můžete vyzkoušet i se svými žáky

• Metody: poslední slovo patří mně, INSERT, podvojný deník, řízené čtení, brainstorming, myšlenková mapa, pětilístek, volné psaní, T-graf, Vennovy diagramy, skládankové učení, kostka, klíčová slova a další

• Učitelské dovednosti, které napomáhají implementovat metody do výuky: poskytování zpětné vazby, modelování, metody formativního přístupu

• Tipy na zajímavé knihy a publikace (pro děti a mládež i pro dospělé)

Jak budeme pracovat?

Kurz je postaven na prožitkovém učení, účastníci si vše sami vyzkoušejí a prožijí v ukázkových on-line hodinách. Budeme pracovat s texty beletristickými i naučnými, zaměříme se na různé typy mediálních sdělení. Po prožité lekci bude následovat pedagogická reflexe a analýza hodiny a činností.

Forma: webinář

Kdy se sejdeme?
3. března, 24. března, 7. dubna, 21. dubna (čas: 14.00 – 18.30)
30. dubna (čas 9.00 – 13. 30)

Rozsah kurzu: 24 vyučovacích hodin

Komu je kurz určen?

Učitelům všech předmětů, kteří vyučují na druhém stupni základních škol a na středních školách.

Cena kurzu: 3.600 Kč

Účastníci získají Osvědčení o absolvování kurzu nebo potvrzení o účasti.

Kurz je akreditován MŠMT.

25 míst k dispozici