Webinář - Čtením a psaním ke kritickému myšlení - 24 hodin - 29.9.2021 - 30.11.2021

Lektorky: Mgr. Kateřina Šafránková a Mgr. Jana Kopecká

Základní on-line kurz RWCT v délce 24 hodin – ucelený systém metod a postupů, které využijete ve většině předmětů. Vhodné pro učitele všech stupňů škol.

Orientační obsah kurzu

• Třífázový model učení jako rámec pro aktivní učení žáků

• Metody vhodné pro rozvíjení dovednosti číst, psát, diskutovat, argumentovat a kriticky myslet zasazené do smysluplných modelových lekcí, které můžete vyzkoušet i se svými žáky

• Metody: poslední slovo patří mně, INSERT, podvojný deník, řízené čtení, brainstorming, myšlenková mapa, pětilístek, volné psaní, T-graf, Vennovy diagramy, skládankové učení, kostka, klíčová slova a další

• Učitelské dovednosti, které napomáhají implementovat metody do výuky: poskytování zpětné vazby, modelování, zohlednění různých učebních stylů žáků, stanovení očekávání učitele

• Tipy na zajímavé knihy a publikace (pro děti a mládež i pro dospělé)

Jak budeme pracovat?

Kurz je postaven na prožitkovém učení, účastníci si vše sami vyzkoušejí a prožijí v ukázkových on-line hodinách. Po nich bude následovat pedagogická reflexe a analýza hodin a činností. Praxe bude zasazena do teoretického rámce.

Forma: webinář

Kdy se sejdeme?

29. září, 25. října a 30. listopadu (čas bude upřesněn)

Rozsah kurzu: 24 vyučovacích hodin

Komu je kurz určen?

Učitelům všech předmětů, kteří vyučují na prvním i druhém stupni základních škol a na středních školách. Přihlásit se mohou i učitelé v prvních třídách – ukážeme i postupy vhodné pro děti, které ještě nečtou a nepíšou.

Cena kurzu: 3.600 Kč

Účastníci získají Osvědčení o absolvování kurzu nebo potvrzení o účasti.

Kurz je akreditován MŠMT.

14 míst k dispozici