Přeskočit na obsah

Webinář - Čtením a psaním ke kritickému myšlení - 24 hodin - 15.12.2022 - 20.3.2023

Lektorky: PhDr. Lucie Bušová, PhD., Mgr. Kristýna Krečová

Základní on-line kurz RWCT v délce 24 hodin – ucelený systém metod a postupů, které využijete ve většině předmětů. Vhodné pro učitele 2. st. ZŠ a SŠ.

Orientační obsah kurzu

• Třífázový model učení jako rámec pro aktivní učení žáků

• Metody vhodné pro rozvíjení dovednosti číst, psát, diskutovat, argumentovat a kriticky myslet zasazené do smysluplných modelových lekcí, které můžete vyzkoušet i se svými žáky

• Metody: poslední slovo patří mně, INSERT, podvojný deník, řízené čtení, brainstorming, myšlenková mapa, pětilístek, volné psaní, T-graf, Vennovy diagramy, skládankové učení, kostka, klíčová slova a další

• Učitelské dovednosti, které napomáhají implementovat metody do výuky: poskytování zpětné vazby, modelování, metody formativního přístupu

• Tipy na zajímavé knihy a publikace (pro děti a mládež i pro dospělé)

Jak budeme pracovat?

Kurz je postaven na prožitkovém učení, účastníci si vše sami vyzkoušejí a prožijí v ukázkových on-line hodinách. Budeme pracovat s texty beletristickými i naučnými, zaměříme se na různé typy mediálních sdělení. Po prožité lekci bude následovat pedagogická reflexe a analýza hodiny a činností.

Forma: webinář

Kdy se sejdeme?

15. prosince 2022, 12. ledna 2023, 30. ledna 2023, 23. února 2023, 20. března 2023 (čas: 14.00 – 18.15)

Rozsah kurzu: 24 vyučovacích hodin

Komu je kurz určen?

Učitelům všech předmětů, kteří vyučují na druhém stupni základních škol a na středních školách.

Cena kurzu: 3.800 Kč

Účastníci získají Osvědčení o absolvování kurzu nebo potvrzení o účasti.

Kurz je akreditován MŠMT.

 

Co o webináři píšou ve zpětné vazbě učitelky a učitelé, kteří jej absolvovali na jaře 2022?

Které zajímavé poznatky si ze semináře odnášíte?

  • Nejdůležitější pro mě je utvrzení v tom, že to má smysl.
  • Kromě konkrétních metod si odnáším mnoho „zákulisních“ nápadů a rad – semafor, organizace hodiny,….
  • Nový pohled na výuku a spoustu nápadů.
  • Odnáším si mnoho poznatků, které zmiňovala Lucie o výuce na gymnáziu (jak pracuje se studenty, jak zapojuje texty, dnes info o časové ose, ale také drobnosti jako ekologické šetření papírů, špachtle či PechaKucha). Díky
  • Těch je opravdu spousta! Namátkou třeba to, že opravdu platí, že každý člověk uvažuje úplně jinak; na našich setkáních, kde byl prostor si vše zdůvodnit, jsem to viděla v praxi. Je dobré, abych si tuto skutečnost uvědomovala zas a znovu při každé práci se žáky.

Co byste na seminářích ocenili?

  • Profesionální vedení lekcí, dostatek prostoru, bezpečné prostředí, …
  • Přátelskou atmosféru, vyzkoušela jsem si roli žáka, rozbor metod z pohledu učitele
  • Moc se mi líbila online forma a i pro příště bych uvítala online formu podobných seminářů.
  • Promyšlenou stavbu každého setkání, absenci „hluchých“ míst, pestrost a atraktivitu témat, na kterých byly metody prezentovány, praktičnost, kdy si dovedu opravdu reálně představit použití každé metody ve svých hodinách, dodržování timingu…
  • Obohacující rozmanitá skupina účastníků z různých oborů, sdílení ve skupinách….

 

Volná místa nejsou k dispozici

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.