Přeskočit na obsah

Webinář - Čtením a psaním ke kritickému myšlení 2. st. ZŠ a SŠ pro češtináře - pokračovací - 16 hodin - 22.9.2022 - 24.11.2022

Lektorky: PhDr. Lucie Bušová, PhD., Mgr. Kristýna Krečová

Jak budeme pracovat?

Kurz je postaven na prožitkovém učení, účastníci si vše sami vyzkoušejí a prožijí v ukázkových on-line hodinách. Budeme pracovat s beletristickými texty ze současné literatury pro mládež i s klasiky světové literatury. Těšit se můžete i na lekci z mediální výchovy. Po prožité lekci bude následovat pedagogická reflexe a analýza hodiny a činností.

Orientační obsah kurzu

 • Třífázový model učení jako rámec pro aktivní učení žáků
 • Metody vhodné pro rozvíjení dovednosti číst, psát, diskutovat, argumentovat a kriticky myslet zasazené do smysluplných modelových lekcí, které můžete vyzkoušet i se svými žáky
 • Metody: řízené čtení, T- graf, poslední slovo patří mně, kostka, podvojný deník, trojitý zápisník, literární kroužky a další
 • Učitelské dovednosti, které napomáhají implementovat metody do výuky: poskytování zpětné vazby, modelování, metody formativního přístupu
 • Tipy na zajímavé knihy a publikace (pro děti a mládež i pro dospělé)

Forma: webinář

Kdy se sejdeme?

22. září, 10. října, 31. října a 24. listopadu 2022 (čas: 14.15 – 18.00)

 Rozsah kurzu: 16 vyučovacích hodin

Komu je kurz určen?

Učitelům českého jazyka a literatury, kteří vyučují na druhém stupni základních škol a na středních školách.

Cena kurzu: 2.800 Kč

Účastníci získají Osvědčení o absolvování kurzu nebo potvrzení o účasti.

Kurz je akreditován MŠMT.

 

Zpětná vazba z našich webinářů

Které zajímavé poznatky si ze semináře odnášíte?

 • Nejdůležitější pro mě je utvrzení v tom, že to má smysl.
 • Kromě konkrétních metod si odnáším mnoho „zákulisních“ nápadů a rad – semafor, organizace hodiny…
 • Nový pohled na výuku a spoustu nápadů.
 • Odnáším si mnoho poznatků, které zmiňovala Lucie o výuce na gymnáziu (jak pracuje se studenty, jak zapojuje texty, dnes info o časové ose, ale také drobnosti jako ekologické šetření papírů, špachtle či PechaKucha). Díky
 • Těch je opravdu spousta! Namátkou třeba to, že opravdu platí, že každý člověk uvažuje úplně jinak; na našich setkáních, kde byl prostor si vše zdůvodnit, jsem to viděla v praxi. Je dobré, abych si tuto skutečnost uvědomovala zas a znovu při každé práci se žáky.

 

Co byste na seminářích ocenili?

 • Profesionální vedení lekcí, dostatek prostoru, bezpečné prostředí, …
 • Přátelskou atmosféru, vyzkoušela jsem si roli žáka, rozbor metod z pohledu učitele
 • Moc se mi líbila online forma a i pro příště bych uvítala online formu podobných seminářů.
 • Promyšlenou stavbu každého setkání, absenci „hluchých“ míst, pestrost a atraktivitu témat, na kterých byly metody prezentovány, praktičnost, kdy si dovedu opravdu reálně představit použití každé metody ve svých hodinách, dodržování timingu…
 • Obohacující rozmanitá skupina účastníků z různých oborů, sdílení ve skupinách….

 

 

 

 

15 míst k dispozici

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.