Webinář - Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet - 8 hodin - 18.2.2021

Lektorky: Mgr. Kateřina Šafránková, Mgr. Květa Krüger

Webinář pro učitele mateřských škol a elementaristy ze ZŠ. Ukážeme Vám, jak pracovat s dětmi ve věku 4 – 8 let tak, abyste rozvíjeli jejich předčtenářskou a raně čtenářskou gramotnost a kritické myšlení. Všechny lekce jsou opakovaně vyzkoušené s dětmi ve školách a školkách. Získáte materiály, které můžete hned využít (naskenované obrázky z knih, texty, otázky, aktivity).

Termín: 18. února 2021

On-line prostředí: Whereby s podporou Padletu

Čas setkání: 9.30 – 13.00 (s přestávkami, nebudete celou dobu on-line) + samostatná práce v libovolném čase (sledování videa, četba odborného textu apod.)

Rozsah semináře: 8 vyučovacích hodin

Cena kurzu: 1.600 Kč

Účastníci získají Osvědčení o absolvování kurzu nebo potvrzení o účasti.

Seminář je akreditován MŠMT a je možné ho hradit ze šablon.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně obsahu kurzu pište na: katerina.safrankova@gmail.com.

12 míst k dispozici