Přeskočit na obsah

Učitel jako designér informací – 8 hodin – 14.10.2024 – Praha

Lektorky: Eva Matějková, Aneta Gáborová

Design informací, to je tříbení našich myšlenek a nápadů, jejich grafické zpracování a následné předávání našim žákům. Proč na tom záleží? Dodržování zásad a postupů, které na workshopu představíme, totiž vede žáky k hlubšímu porozumění a trvalejšímu zapamatování.

V úvodu workshopu se krátce seznámíme s tím, jak při učení pracuje mozek, jaké jsou jeho limity, a jak tyto limity překonat. Tato biologická danost nám bude východiskem pro hlavní tři části workshopu:

1. fáze plánování (hodiny, tematických celků, školního roku, kurikula)

Vyzkoušíme si metodu, která nám pomůže zachytit a utřídit myšlenky, aby na sebe logicky navazovaly a dávaly smysl jako celek jak nám, tak i naším žákům.

2. fáze vytváření (pracovních listů, prezentací, portfolií)

Materiály, které v hodinách používáme, podrobíme kritické reflexi. Nebudeme se vrhat do žádných kouzel s grafickými programy, naopak se přesvědčíme, že méně je v tomto případě více.

3. fáze, kdy učím

Seznámíme se s principy výuky, která naše žáky co nejméně zahlcuje. Taková výuka pak vede k maximálnímu učení a minimálnímu rozptylování.

V závěru veškeré získané informace využijeme pro přemýšlení o naší vlastní výuce. Cílem je, aby si každý účastník zformuloval konkrétní akční krok, který ve své praxi v nejbližší době aplikuje.

Čas setkání: 9.30 – 16.15

Rozsah semináře: 8 hodin

Místo konání: Učebna Kritického myšlení, Křižíkova 29, Praha 8 – Karlín

Popis cesty k učebně a další instrukce získají přihlášení mailem.

Cena: 1.900 Kč

V ceně je zahrnuto drobné občerstvení.

Účastníci získají Osvědčení o absolvování semináře.

17 míst k dispozici

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.

No fields found, please go to settings & save/reset fields