Typologie MBTI® 1 - sebepoznání a spolupráce v týmu - 9.2.2022 - 10.2.2022 - Praha

Lektorka: Mgr. Jiřina Majerová

Záměry semináře:

  • V semináři sami sebe i druhé lépe poznáme z hlediska osobnostních dispozic dle typologie MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) a naučíme se pracovat se svými silnými stránkami.
  • Odhalíme, proč některé činnosti v osobním či pracovním životě děláme rádi a jiné nás stojí takové množství energie a úsilí, že se jim proto raději vyhýbáme.
  • Naučíme se lépe komunikovat a spolupracovat s lidmi odlišných osobnostních dispozic a získejme poznání, které vede k dlouhodobé prosperitě obou stran.
  • Podíváme se na to, jak reagujeme ve stresu a jak tyto mé reakce působí na okolí.

V semináři získáme sadu textů, které vedou k porozumění základům typologické teorie a poskytují zároveň vodítka pro diagnostiku vlastního typu. Získáme také podrobný popis vlastního typu osobnosti, který prohlubuje sebepoznání a umožňuje lépe stanovovat si rozvoj. cíle.

 Program semináře (16 vyučovacích hodin, tj. 12 celých hodin):

1. Úvod, seznámení se (Kdo jsem? Co dělám, a rád/a?) 6. Dimenze osobnosti – zaměření osobnosti (Jak dobíjíme svou energii a jaký životní styl preferujeme?)
2. Příklady ze života (Jaké jsou přirozené rozdíly mezi lidmi?)

 

7. Typy temperamentu: nástroj porozumění a spolupráce (Jak se na MBTI podívat skrze vrozené potřeby, hodnoty a předpoklady pro rozvoj dovedností?)
3. Úvod do typologie MBTI (Z čeho vychází?) a etika jejího používání (Jak eliminovat škatulkování?). Dynamika a vývoj typu (Jaké životní situace mohou ovlivnit vývoj typu?) 8. Reagování v náročných situacích a ve stresu – základní vhled (Proč ve stresu nejsem sám/sama sebou?)
4. Dimenze osobnosti – 8 psychických funkcí Se, Si, Ne, Ni (příjem) Te, Ti, Fe, Fi (rozhodování) – (Jak se projevují? V jakých činnostech každodenního života zapojujeme jednotlivé funkce?) 9. Můj osobnostní typ (1 ze 16) z hlediska MBTI (Jak využít silných stránek svého osobnostního typu?)

 

5. Hledání vlastních preferencí psychických funkcí. 10. Reflexe, zpětná vazba

Cena: 2.500 Kč  (v ceně je zahrnuto drobné občerstvení)

Termíny: 9. – 10. února 2022

Čas: 8:30 – 16.00

Místo konání: učebna Kritického myšlení, Křižíkova 29, Praha 8 – Karlín

Seminář je akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování.

25 míst k dispozici