Typologie MBTI® 1 - sebepoznání a spolupráce v týmu - 20 hodin - 8.3.2021 - 9.3.2021 - Praha

Lektorka: Mgr. Jiřina Majerová

Poznejme lépe sami sebe i druhé z hlediska osobnostních dispozic dle typologie MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator), naučme se pracovat se svými silnými stránkami. Odhalme, proč některé činnosti v osobním či pracovním životě děláme rádi a jiné nás stojí takové množství energie a úsilí, že se jim proto raději vyhýbáme. Naučme se lépe komunikovat a spolupracovat s lidmi odlišných osobnostních dispozic a získejme poznání, které vede k dlouhodobé prosperitě obou stran. Každý účastník získá: Sadu textů umožňujících porozumění základům typologické teorie a poskytujícím zároveň vodítka pro diagnostiku vlastního typu. Podrobný popis vlastního typu osobnosti, který prohlubuje sebepoznání a umožňuje lépe stanovovat si rozvoj. cíle.

Cíle semináře – účastníci:

1. budou znát své přirozené preference psychických funkcí a z nich vyplývající potřeby a hodnoty. Díky tomu budou lépe rozumět zdrojům svého chování, což jim může pomoci lépe usměrňovat vlastní jednání a zefektivnit selfmanagement.

2. budou hlouběji vnímat, jaký vliv měly vnější faktory na vývoj mých přirozených preferencí, kde se ve svém vývoji právě nacházejí a které oblasti své osobnosti by chtěli cíleně rozvíjet.

3. budou mít vhled do toho, proč ve stresu reagují jinak než obvykle a jak jejich reakce působí na okolí;

4. budou schopni identifikovat způsoby, jak s jinými lidmi (v osobním i profesním životě) efektivněji spolupracovat a komunikovat, a tím sekundárně přispívat k budování pozitivního rozvojového klimatu ve skupině či organizaci.

Program semináře (20 vyučovacích hodin):

1. Úvod, seznámení se (Kdo jsem? Co dělám? Proč tady jsem?)

2. Příklady ze života (Jaké jsou přirozené rozdíly mezi lidmi?)

 3. Úvod do typologie MBTI® (Z čeho vychází?) a etika jejího používání (Jak eliminovat škatulkování?). Dynamika a vývoj typu (Jaké životní situace mohou ovlivnit vývoj typu?)

4. Dimenze osobnosti – 8 psychických funkcí Se, Si, Ne, Ni (příjem) Te, Ti, Fe, Fi (rozhodování) – (Jak se projevují? V jakých činnostech každodenního života zapojujeme jednotlivé funkce?)

5. Hledání vlastních preferencí psychických funkcí.

6. Dimenze osobnosti – zaměření osobnosti (Jak dobíjíme svou energii a jaký životní styl preferujeme?)

7. Typy temperamentu: nástroj porozumění a spolupráce (Jak se na MBTI®  podívat skrze vrozené potřeby, hodnoty a předpoklady pro rozvoj dovedností?)

8. Reagování v náročných situacích a ve stresu – základní vhled (Proč ve stresu nejsem sám/sama sebou?)

9. Můj osobnostní typ (1 ze 16) z hlediska MBTI® (Jak využít silných stránek svého osobnostního typu?)

10. Reflexe, zpětná vazba

 

Cena: 2.900 Kč  (v ceně je zahrnuto drobné občerstvení)

Termíny: 8.3 – 9.3. 2021

Seminář se bude konat v učebně Kritického myšlení, Křižíkova 29, Praha 8 – Karlín.

Seminář je akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

17 míst k dispozici