Tvořivé psaní - 8 hodin - 17.3.2021 - Praha

Lektorka: MgA. Nina Rutová

Kdy: 17. března 2021

Čas: 10–17 hod

Kde: Učebna Kritického myšlení, Křižíkova 29, Praha 8 – Karlín

Cena: 1.250 Kč 

V semináři si vyzkoušíme, jak hledat témata, stimulovat tvůrčí schopnosti a obrazotvornost, hrát si s češtinou, psát kolektivní texty, nalézat ve starých textech odpovědi na své otázky, využívat psaní k zábavě, uvolnění a pozitivním prožitkům.

(Seminář je vhodný pro učitele českého jazyka a slohu na všech stupních škol.)

Kurz je akreditován MŠMT a účastníci získají osvědčení o absolvování. Kurz je možné hradit ze šablony na čtenářskou gramotnost (8 hodin).

 

15 míst k dispozici