Trénink dovedností vědomého lídršipu - 20 hodin - 3.11.2020 - 4.11.2020 - Praha

Lektorky: Mgr. Jiřina Majerová, Mgr. Leona Mechúrová

Navazující trénink pro účastníky kurzu Vědomý lídršip.

Program:

Vědomý lídršip je soubor principů, které umožňují organizacím vyrůst k vyšší kvalitě a k vědomé organizační kultuře skrze jejich lídry. Kultura organizace vytváří „životní prostředí“ každé organizace a rozhoduje tak o její efektivitě, tvořivosti, flexibilitě a důvěryhodnosti. Koncept „vědomého lídršipu“ čerpá z existenciální psychologie, logoterapie, západní ontologické filosofie i filosofie východní. Vědomý lídršip má prokazatelně významný vliv na udržitelný rozvoj organizací, spokojenost a šťastný život všech, které v nich pracují nebo se v nich učí. Seminář je zaměřen na praktický trénink dovedností lídra v oblasti vědomého chování a reakcí, prostřednictvím kterých lídr buduje kulturu spolupráce a zodpovědnosti v učícím se společenství vlastní školy.

1. Reflexe vědomého chování a reakcí(autentická komunikace, konstruktivní vyjednávání, bezvadná spolupráce, emoční mistrovství)Příklady dobré praxe a rozvojové příležitosti pro lídry a organizace sdílením vlastní praxe. Reflexe postojů, dovedností a přístupů lídra k budování vědomé kultury organizace posilující spolupráci, vzájemné učení zúčastněných v učícím se společenství a bytostnou zodpovědnost.

2. Trénink autentické komunikace– trénink produktivního vyjadřování, kladení otázek, reakcí na námitky, komunikování dohod.

3. Trénink konstruktivního vyjednávání– trénink řešení konfliktních situací technikami vyjednávání, operačního konsenzu, vedení obtížných rozhovorů.

4. Trénink bezvadné spolupráce –trénink formulace oprávněných požadavků a formulace závazků, formulování produktivní stížnosti, produktivní omluvy.

5. Vedení rozvojových rozhovorů s pedagogy s oporou o doklady jejich práce s využitím dovedností autentické komunikace, konstruktivního vyjednávání a bezvadné spolupráce.Zpětná vazba – popisná a rozvojová, technika vedení rozhovoru a zpětné vazby.Sdílení zkušeností, příklady dobré praxe a rozvojové příležitosti pro lídry a organizace sdílením konkrétních kazuistik a příběhů ze škol.

6. Cesta emočního mistrovství–  trénink technik směřujících k emočnímu mistrovství (sebe-uvědomění, sebe-přijetí, sebe-ovládání, sebe-zkoumání, sebe–vyjádření) a technik zvládnutí emocí u jiných lidí (rozpoznání, přijetí, zklidnění, kladení otázek a naslouchání)

7. Reflexe vlastních dovedností v oblasti vědomého chování a reakcí.Plánování vlastních rozvojových příležitostí a dokladů jejich splnění v této oblasti.

 

Vzdělávací cíle – účastníci v semináři:

Reflektují své dovednosti vědomého chování a reakcí (autentická komunikace, konstruktivní vyjednávání, bezvadná spolupráce, emoční mistrovství) a jejich dopady na budování kultury spolupráce a zodpovědnosti v učícím se společenství vlastní školy.

Posilují dovednosti produktivního vyjadřování, kladení otázek, reakcí na námitky, komunikování dohod prostřednictvím modelových situací, videí, audio rozhovorů.

Prohlubují dovednosti řešení konfliktních situací technikami vyjednávání, operačního konsenzu vedení obtížných rozhovorů prostřednictvím modelových situací, videí a audio rozhovorů.

Upevňují dovednosti, jak formulovat oprávněné požadavky a závazky, jak formulovat produktivní stížnosti a produktivní omluvy.

Posilují dovednost efektivního vedení rozvojových rozhovorů s pedagogy. Sdílejí zkušeností, příklady dobré praxe při vedení rozvojových rozhovorů s pedagogy.

Prozkoumají techniky směřujících k emočnímu mistrovství (sebe-uvědomění, sebe-přijetí, sebe-ovládání, sebe-zkoumání, sebe–vyjádření) a techniky zvládnutí emocí u jiných lidí (rozpoznání, přijetí, zklidnění, kladení otázek a naslouchání)

Reflektují vlastní rozvojové příležitosti v oblasti dovedností vědomého chování a reakcí. Plánují vlastní rozvojových příležitosti a doklady jejich splnění v této oblasti.

 

Termíny: 3. listopadu 2020 (10 – 19 h) a 4. listopadu 2020 (8 – 12 h )

Cena: 2.500 Kč 

Seminář se bude konat v učebně Kritického myšlení, Křižíkova 29, Praha 8 – Karlín

Podmínkou účasti na semináři je absolvování kurzu Komplexní rozvoj lídršipu (64 hodin).

11 míst k dispozici