Přeskočit na obsah

Škola bez poražených – 24.2.2024 – 20.4.2024 – Praha

Lektorka: Mgr. Kateřina Vrtišková

Kurz T.E.T. Škola bez poražených
Akreditovaný k​urz pro učitele, ve kterém si osvojí respektující komunikační dovednosti. Tyto dovednosti učitelům výrazně usnadní řešení kázeňských problémů se žáky, dodají efektivitu při komunikaci s rodiči a přispějí k lepší spolupráci celého učitelského týmu.

T.E.T. nabízí učitelům rozvoj a nácvik dovedností, které jim umožní
● věnovat více času výuce namísto řešení problémů s kázní a vyrušováním
● vhodně reagovat v běžných i vypjatějších emočních situacích a účinně řešit konflikty
● vést uspokojivě schůzky a jednání s rodiči
● mluvit tak, aby druzí naslouchali, a naslouchat tak, aby druhým porozuměli
● udržet si dobrý pocit a naplnění z práce učitele („jak nevyhořet“)
● posílit svou přirozenou autoritu před žáky, rodiči i kolegy
● zmírnit celkovou míru stresu, kterou přináší náročné povolání učitele

Klíčové nástroje a dovednosti, které se v kurzu „T.E.T. Škola bez poražených“ vyučují, zahrnují aktivní naslouchání, já-sdělení a tzv. metodu „bez poražených“, kterou lze uplatnit při řešení konfliktů (v angličtině se tento přístup označuje jako „win-win“, tedy „výhra-výhra“).

Kurz „T.E.T. Škola bez poražených“ nabízí léty ověřené a výzkumy podložené praktické komunikační postupy, které jsou založené na empatickém a respektujícím postoji k dětem i dospělým. Komunikační dovednosti vycházející z humanistické psychologie, které Dr. Thomas Gordon společně s týmem kolegů z celého světa rozpracoval, již desítky let pomáhají rodičům, učitelům a manažerům budovat dlouhodobě uspokojivé vztahy. Kurz T.E.T. podporuje rozvoj emoční inteligence a sebeúcty učitelů a potažmo jejich studentů.

Termíny: 24. února, 9. března, 23. března, 6. dubna a 20. dubna 2024

Čas: 9:30 – 16:30

Místo konání: Učebna KM, Křižíkova 29, Praha 8 – Karlín

Cena: 6.900 Kč

Více informací zde:

https://www.vrtiskova.cz/clanky/skola-bez-porazenych/aktualni-kurzy/otevreny-kurz—jaro-2024.html

Nejčastější otázky:
Pro koho je kurz určen?
Pro pedagogické pracovníky na všech stupních vzdělávacího systému.

Jak je kurz dlouhý?

Délka kurzu je 30 hodin, které jsou rozloženy do 10 tříhodinových lekcí.

Budu jen poslouchat nebo se budu muset aktivně zapojovat?
Součástí kurzu je nezbytná základní teorie, ale především jde o praktický nácvik dovedností. Je samozřejmostí, že zapojení do aktivit během kurzu je zcela dobrovolné a je na rozhodnutí každého účastníka, do jaké míry si bude chtít nabízené dovednosti tréninkem osvojit.

Co přesně se v kurzu naučím?
– Rozeznat, komu přísluší odpovědnost za řešení „problému“ a zvolit vhodný komunikační postup.
– Používat pasivní a aktivní naslouchání a podpořit tak druhou stranu v hledání vlastních zdrojů při řešení „problému“.
– Používat já-sdělení místo tzv. komunikačních bloků (tj. výčitek, shazování, hrozeb apod.) a tak posilovat svou přirozenou autoritu a autenticitu.
– Používat při řešení konfliktů s dětmi, rodiči a dalšími dospělými metodu „bez poražených“, která nevyžaduje použití moci, odměn a trestů a která rozvíjí vzájemný vztah.

Je kurz akreditovaný?
Kurz T.E.T. – Škola bez poražených je akreditovaný MŠMT v rámci DVPP.
​Účastník, který kurz absolvuje, získá certifikát – osvědčení.

10 míst k dispozici

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.