Sebepoznání tancem, četbou a tvorbou - 10 hodin - 6.1.2021 - Praha

Lektorka: Mgr. Jiřina Majerová

Program semináře:

1. Sdílení: Moje aktuální životní situace

2. Četba textů s etickým potenciálem (výběr knihy či textu, sdílení ve skupině, reflexe – můj životní kontext).

3. Kruhové tance univerzálního míru nebo-li tance dávných tradic jako  cesta porozumění jiným kulturám, rozvoje tvůrčího potenciálu a harmonizace těla a psychiky (tance židovské, havajské, indiánské, súfijské, hinduisictické, budhistické apod., využitelné rovněž při práci s dětmi bez omezení věku).Tančit může kdokoliv, bez jakékoliv předchozí přípravy.

4. Akční akvarel a jeho dotváření jako nástroj uvolnění psychického napětí a posilování vnitřní rovnováhy (práce s jednoduchou technikou akvarelu využitelnou při práci s dětmi bez omezení věku).

5. Sklízení darů předků – chůze předků – přijímání darů předchozích generací.

6. Záměr pro každodenní život, vzkaz – barevné obrázky.

7. Závěrečná reflexe a sdílení.

Cena: 1.200 Kč  (v ceně je zahrnuto drobné občerstvení).

Seminář se bude konat v učebně Kritického myšlení, Křižíkova 29, Praha 8 – Karlín.

Seminář je akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

23 míst k dispozici