Webinář - MBTI® 4 - Audit silných stránek a rozvoj organizace - 20 hodin - 2.2. - 3.2.2021

Lektorka: Mgr. Jiřina Majerová

Cíle semináře:

1. Prozkoumáme východiska tzv. pozitivní psychologie (Martin Seligman, American Psychological Association), z jejíchž výzkumů vyplývá, že pokud lidé ve své profesi mohou rozvíjet své silné stránky vycházející z jejich vrozeného osobnostního a temperamentového nastavení, zvyšuje se jejich výkonnost a přínos organizaci, ve které pracují.

2. Provedeme audit svých silných stránek a vytvoříme si tabulku nebo mapu svých silných a slabých stránek: a) s oporou o systém typologie MBTI® (typ temperamentu jako základ potřeb, hodnot, předpokladů pro rozvoj dovedností a zvládání rolí a projevů v chování; typ osobnosti ve vztahu k přínosům v týmové práci a v organizaci), b) s oporou o informace získané od kolegů metodou 1: 360° zpětná vazba, c) s oporou o reflexi osobních zájmů, oblíbených a neoblíbených činností a obav, které vyplývají z typu osobnosti.

3. Vytvoříme si praktický plán rozvoje svých silných stránek pro rozvoj organizace. Reflektujeme, jak naše silné stránky doplňují silné stránky kolegů v týmu.

Program semináře:

1. Ohlédnutí zkušenostní  (naše zkušenosti s MBTI® v profesním životě v oblasti využívání silných stránek, spolupráce v týmu a přínosů organizaci) a ohlédnutí informační (psychické funkce a zaměření osobnosti)

2. Východiska „pozitivní psychologie“ pro rozvoj silných stránek

3. Audit silných stránek: sebepoznání dle typologie MBTI®: a) typ temperamentu jako základ potřeb, hodnot, předpokladů pro rozvoj dovedností a zvládání rolí a projevů v chování; b) typ osobnosti ve vztahu k přínosům týmové práci a organizaci

4. Audit silných stránek: co říkají ostatní (s oporou o informace získané od kolegů metodou 1: 360°zpětná vazba)

5. Audit silných stránek: zájmy, oblíbené aktivity, obavy (s oporou o reflexi osobních zájmů, oblíbených a neoblíbených činností a obav, které vyplývají z typu osobnosti)

6. Audit silných stránek: syntéza – tabulka či mapa silných stránek

7. Praktický plán rozvoje silných stránek vycházejících z typu temperamentu a typu osobnosti dle MBTI®, z informací získaných od kolegů prostřednictvím metody 1: 360°zpětné vazby a z auditu zájmů, oblíbených aktivit a obav.

8. Syntéza – silné stránky našeho týmu a kompenzace slabých stránek (v celých týmech nebo organizacích).

9. Reflexe a přesah do profesní reality, příp. deník silných stránek.

 

Co každý účastník získá, s čím odejde?

Popis preferovaných potřeb, hodnot a předpokladů pro rozvoj dovedností, zvládání rolí a projevů v chování pro každý typ temperamentu (SJ, SP, NT, NF) dle MBTI®.

Popis vlastního typu osobnosti ve vztahu k přínosům týmové práci a organizaci.

Mapu silných stránek vlastní osobnosti jako východisko pro profesní rozvoj a efektivitu.

Praktický plán rozvoje silných stránek využitelný v osobním a profesním životě.

 

Poznámka: Podmínkou účasti na semináři je absolvování kurzu Typologie MBTI 1 – sebepoznání a spolupráce v týmu. 

 

Cena: 2.900 Kč  (v ceně je zahrnuto drobné občerstvení).

Termíny: 11.1. – 12.1.2021

Forma: webinář

Seminář je akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

16 míst k dispozici