Letní škola Kritického myšlení - 8.8.2021 - 13.8.2021 - Třebíz u Slaného

Letní škola Kritického myšlení zážitkem, osobním sdílením, z očí do očí

HODNOCENÍ JAKO NÁSTROJ PRO SMYSLUPLNĚJŠÍ UČENÍ

„Jak se správně rozhodovat se děti učí tím, že dělají rozhodnutí, ne tím, že se řídí pokyny.” Alfie Kohn

Jak hodnotit, abychom podpořili cestu vzhůru nám, pedagogům, i žákům a studentům?

S optimismem připravujeme 11. letní školu pro pedagogy všech stupňů a typů škol, pro všechny, které zajímá kritické myšlení také v souvislosti se vzděláváním.

 

Odposlechnuto při distanční výuce:

Nejhorší pro mě bylo, když jsme se pak vrátili do školy a jenom psali testy. Tolik špatných známek jsem v životě nedostala!!!!

(žákyně 8. třídy ZŠ)

Odposlechnuto v parku:

Prosím tě, my chodili do školy, dostávali známky, jé, to bylo pětek, a vidíš, taky jsme vyrostli a žádné trauma z toho nemáme!

(důchodce v rozpravě s vrstevníky)

 

Co na letní škole prožijete?

  • projektový den jako model pro reálné vyučování včetně hodnocení
  • lekce vycházející z programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení zaměřené na hodnocení
  • aktivity pro osobnostně sociální rozvoj, které posilují pozitivní klima třídy a dovednost sebehodnocení
  • otevřené sdílení nad texty a knihami
  • setkání se zajímavými hosty – lektory

Co očekáváme my?

Přátelské setkání s kolegy i kolegyněmi, učiteli i učitelkami, asistenty, ale i studenty, psychology
a ostatními zájemci v pracovním týdnu naplněném učením, poznáváním, spoluprací a sdílením.

Kdy a kde?

Od neděle 8. srpna do pátku 13. srpna v Třebízi u Slaného (Hotel Pod Sluncem)

Přihlašujte se nejpozději do 31. 7. 2021.

V případě, že se přihlášený účastník odhlásí 1–7 dnů před zahájením kurzu, účtujeme stornopoplatek ve výši 20% ceny kurzu.

Cena: 8 600 Kč
(v ceně lektorné, pracovní materiály, certifikace, poplatek KM, ubytování, strava)

Letní škola (56 hodin) je akreditována MŠMT.

Na setkání s vámi se těší lektorky Kritického myšlení                                                                                                                                                   

Mgr. Anna Chocholová

Mgr. Zdena Tuzarová

Mgr. Dagmar Bulanová

V případě, že máte jakýkoliv dotaz týkající se naší nabídky, pište na adresu a.chocholova@seznam.cz

Odkaz na přihlášku: https://forms.gle/L9uyY248NKFGahZaA