Kolegiální podpora: efektivní formy vzájemného učení pedagogů - 8 hodin - 3.11.2020 - Praha

Lektorky: Mgr. Jiřina Majerová a Mgr. Leona Mechúrová

V semináři prozkoumáme účel, zásady a podmínky různých forem kolegiální podpory (např. komunit vzájemného učení, lesson study) pro zkoušení nových cílů a postupů při výuce dětí nebo při pedagogickém vedení dospělých.

Program semináře (8 hodin):

1. Zkušenosti s kolegiální podporou ve školách:mapování toho, co pomáhá vzájemnému učení ve školách a rozvíjení dobré výukové praxe, která míří na zlepšování učení každého žáka.

2. Účel, zásady, podmínky a různé formy kolegiální podpory pedagogů(se zaměřením na plánování výuky na základě moderace nad žákovskými výkony).

3. Komunity vzájemného učení (Teacher Learning Communities) jako ověřený nástroj zlepšování pedagogických postupů mířících na zlepšování učení každého žáka.

4. Reflektování vlastních rozvojových potřeb v roli pedagoga ve vztahu k rozmanitým formám kolegiální podpory a návrh realizačního plánu.

 

Vzdělávací cíle:

účastníci v semináři:

• Zmapují vlastní zkušenosti s interní kolegiální podporou a vzájemným učením pedagogů.

• Prozkoumají účel, zásady, podmínky a různé formy kolegiální podpory pro zkoušení nových cílů a postupů při výuce dětí nebo při pedagogickém vedení dospělých.

• Posoudí, jak mohou rozmanité formy kolegiální podpory sloužit učení žáků a zkvalitňování učitelských postupů.

• Budou zkoumat badatelský cyklus profesního učení a propojí ho s kolegiální podporou formou komunit vzájemného učení.

• Prostřednictvím modelového příkladu se zaváděním komunit vzájemného učení budou reflektovat své profesní vzdělávací potřeby.

Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení podle zákona č. 563 / 2004 Sb. o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů. Učitelé mateřských škol, 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, středních škol, středních odborných škol. Vedoucí pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ a SŠ a školských zařízení podle zákona č. 563 / 2004 Sb. o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů. Specifikace pro obor: řízení školy, školní management, profesní rozvoj pedagogů, mentoring a kolegiální spolupráce pro pedagogické pracovníky a vedoucí pedagogické pracovníky

 

Cena: 1.300 Kč (cena zahrnuje drobné občerstvení)

Termín: 3.11.2020

Seminář se uskuteční v Učebně Kritického myšlení, Křižíkova 29, Praha 8 – Karlín

Seminář je má akreditaci MŠMT ČR a lze jej realizovat z tzv. šablon. Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování.

25 míst k dispozici