Dílna čtení - 8 hodin - 22.2.2021 - Praha

Lektorka: MgA. Nina Rutová

Kdy: 22. února 2021

Čas: 10–17 hod

Kde: Učebna Kritického myšlení, Křižíkova 29, Praha 8 – Karlín

Cena: 1.250 Kč 

V semináři si vyzkoušíme několik možností realizace dílny čtení a účastníci se naučí několika strategiím, které se dají propojit do celoročního systému práce na rozvoji dětského přemýšlivého čtenářství (čtenářská gramotnost / čtení s porozuměním a se vztahem k textu); vzájemně si předají dosavadní zkušenosti s dílnami čtení; promyslí, jaké podmínky je třeba pro rozvíjení ČG ve škole zajistit a jak to mohou udělat právě ve své škole ; dozvědí se, kde hledat další inspiraci pro tuto práci; naplánují si ověření naučených metod ve vlastní praxi.

Obsah kurzu:

– čtenářská odezva: osobní záznamy z četby různého druhu, hovory o knihách

– záznamy podle zadaných úkolů

– konzultace učitel – žák (konzultace žák – žák)

– minilekce (jak naučit žáky potřebným znalostem prostřednictvím dílen čtení)

– prezentace přečtené knihy (s kritérii a zpětnou vazbou)

– přehled o přečtených knihách

 

(Seminář je vhodný pro učitele českého jazyka a slohu na všech stupních škol.)

Kurz je akreditován MŠMT a účastníci získají osvědčení o absolvování. Kurz je možné hradit ze šablony na čtenářskou gramotnost (8 hodin).

 

19 míst k dispozici