Čtením a psaním ke kritickému myšlení - základní - 24 hodin - 20.11.2020 - 9.1.2021 - Praha

Lektorka: Nina Rutová

V kurzu se naučíte řadu metod a postupů, které rozvíjejí kritické myšlení žáků. Kurz je vhodný pro učitele všech stupňů škol.

Orientační obsah kurzu:

● třífázový model učení E-U-R ve všech předmětech

● portfolio jako nástroj hodnocení

● metody: skládankové učení, kostka, pětilístek, diamant, čtení s otázkami, čtení s předvídáním, volné psaní, myšlenková mapa, záznam odhadu, I.N.S.E.R.T., pyramida údajů, srovnávací tabulka, Vennův diagram, záznamy z učení, T-graf, řízené čtení, třífázový rozhovor, párové čtení/párové shrnutí, pera doprostřed atd.

Hlavním cílem je nabídnout vám metody aktivního učení využitelné právě ve vašem předmětu, společně s vámi vytvořit zásobník lekcí (hodin), které jsou ověřené praxí, a umožnit vám sdílet zkušenosti s kolegy.

Jak budeme pracovat?

Kurz je prožitkový – vše si nejprve zkusíme v tzv. modelových lekcích. Poté budeme lekce analyzovat z hlediska jejich využití ve škole. Obsahem modelových lekcí budou témata z různých předmětů.

Termíny: 20. listopadu 2020, 12. prosince 2020, 9. ledna 2021

Čas setkání: 10.00 – 16.30

Místo konání: Učebna Kritického myšlení, Křižíkova 29, Praha 8 – Karlín

Cena: 3.600 Kč

Sleva pro dva a více účastníků z jedné školy: 3.400 Kč

V ceně jsou zahrnuty 4 příručky.

Účastníci získají Osvědčení o absolvování kurzu nebo potvrzení o účasti.

Kurz je akreditován MŠMT.

11 míst k dispozici