Čtením a psaním ke kritickému myšlení - základní - 24 hodin - 5.3.2022 - 16.4.2022 - Opava

Lektorka: Mgr. Ludmila Volná

Kurz je určen pro pedagogy 1. a 2. stupně základních škol, kteří hledají nové metody a postupy rozvíjející kritické myšlení žáků.

Kurz bude probíhat prožitkovou formou, nabízené modelové lekce si sami vyzkoušíte a následně zanalyzujete jejich přínos pro vaši pedagogickou praxi. Páteří všech aktivit bude třífázový model učení E-U-R, který budeme obohacovat o následující metody a aktivity: řízené čtení, volné psaní, čtení s předvídáním, I.N.S.E.R.T, dvojitý a trojitý zápisník, Vennův diagram, tabulka tvrzení, myšlenková mapa, alfa box, rybí kost, poslední slovo patří mně a o mnohé další. Budeme také sdílet tipy na zajímavé texty pro děti a mládež.

Rozsah semináře: 24 hodin

Termíny: budeme se scházet o sobotách ve čtrnáctidenních intervalech (5. března, 19. března, 2. dubna a 16. dubna 2022)

Čas: 9:30 – 15:30

Místo: ZŠ a MŠ Neplachovice, Školní 199, Neplachovice, 747 74

Cena: 2.600 Kč

Kurz je akreditován MŠMT a účastníci získají osvědčení o absolvování nebo potvrzení o účasti.

Kurz je možno hradit z tzv. šablon na čtenářskou gramotnost.

V případě jakýchkoli dotazů mě kontaktujte na mailové adrese: ludmila.volna@skolanep.cz

 

18 míst k dispozici