Čtením a psaním ke kritickému myšlení - pokračovací - 24 hodin - 30.10.2021 - 11.12.2021 - Praha

Lektorka: Mgr. Naďa Černá

Ve 24 hodinovém kurzu, který volně navazuje na základní kurz pro učitele napříč základním vzdělávacím systémem a vstoupit do něj mohou tedy i úplní „začátečníci“ – budeme poučeněji pracovat ve třífázovém modelu učení, více přemýšlet o různých metodách vhodných pro děti vzhledem k jejich individuálním potřebám.

Vytvoříme si model přípravy hodin podle modelu E-U-R, vyzkoušíme si jeho fungování na modelových lekcích, které budeme následně analyzovat z hlediska jejich využití ve škole v různých vzdělávacích obdobích.

Vzájemně budeme prezentovat své zkušenosti z praxe a budeme je sdílet s ostatními.

V rámci kurzu se zaměříme také na čtenářské dílny ve školní praxi. Součástí budou i tipy na zajímavé knihy a publikace pro děti a mládež i pro dospělé a drobné aktivity k vstřícnému naladění.

Kurz je vhodný pro učitele všech stupňů škol.

Forma: prezenční seminář (Pokud aktuální epidemiologická situace nedovolí, aby se kurz konal prezenčně, přesune se kurz do on-line prostředí.)

Jak budeme pracovat?

Kurz je prožitkový – vše si nejprve zkusíme v tzv. modelových lekcích. Poté budeme lekce analyzovat z hlediska jejich využití v praxi. Obsahem modelových lekcí budou témata z různých naukových a zájmových okruhů.

Termíny:

Scházet se budeme o sobotách ve 14denních intervalech: 30. října, 13. listopadu, 27. listopadu a 11. prosince 2021

Čas setkání: 9.30 – 15.30

Místo konání: ZŠ svaté Voršily, Ostrovní 9, Praha 1

Škola je v dosahu stanice metra Národní (cca 5 minut pěšky) a tramvajové zastávky Národní divadlo (pěšky cca 2 minuty).

Cena: 3.600,- Kč (Pro 2 a více účastníků z jedné školy sleva 3.200 Kč/osoba.)

V ceně kurzu je zahrnuto drobné občerstvení a 4 Příručky RWCT.

Kurz je akreditován MŠMT a účastníci získají osvědčení o absolvování nebo potvrzení o účasti.

Kurz je možno hradit z tzv. šablon na čtenářskou gramotnost.

Případné doplňující dotazy posílejte na můj mejl: cerna.nada@post.cz

Na společná setkávání se těší lektorka Mgr. Naděžda Černá

25 míst k dispozici