Čtením a psaním ke kritickému myšlení - základní - 24 hodin - 11.9.2021 - 4.10.2021 - Praha

Lektorka: MgA. Nina Rutová

V kurzu se naučíte řadu metod a postupů, které rozvíjejí kritické myšlení žáků. Kurz je vhodný pro učitele všech stupňů škol.

Orientační obsah kurzu:

  • třífázový model učení E-U-R ve všech předmětech
  • metody: skládankové učení, kostka, pětilístek, diamant, čtení s otázkami, čtení s předvídáním, volné psaní, myšlenková mapa, I.N.S.E.R.T., srovnávací tabulka, Vennův diagram, T-graf, řízené čtení, alfa-box, párové čtení/párové shrnutí, pera doprostřed atd.

Hlavním cílem je nabídnout vám metody aktivního učení využitelné právě ve vašem předmětu, společně s vámi vytvořit zásobník lekcí (hodin), které jsou ověřené praxí, a umožnit vám sdílet zkušenosti s kolegy.

 Jak budeme pracovat?

Kurz je prožitkový – vše si nejprve zkusíme v tzv. modelových lekcích. Poté budeme lekce analyzovat z hlediska jejich využití ve škole. Obsahem modelových lekcí budou témata z různých předmětů.

Termíny: 11. září, 24. září, 4. října 2021

Čas setkání: 10.00 – 16.30

(Po absolvování základního kurzu bude možné přihlásit se na jeho pokračování, tedy dalších 24 hod – předběžné termíny: 6.listopad, 19.listopad, 6.prosinec 2021)

Forma: prezenční seminář (Pokud aktuální epidemiologická situace nedovolí, aby se kurz konal prezenčně, přesune se kurz do on-line prostředí.)

Místo konání: Učebna KM, Křižíkova 29, Praha 8 – Karlín

Cena: 3.900 Kč

Sleva pro dva a více účastníků z jedné školy: 3.600 Kč/osoba

V ceně je zahrnuto drobné občerstvení na semináři a 4 příručky RWCT.

Kurz je akreditován MŠMT a účastníci získají osvědčení o absolvování. Kurz je možné hradit ze šablony na čtenářskou gramotnost.

Veškeré informace k semináři získají přihlášení e-mailem.

20 míst k dispozici