Přeskočit na obsah

Čtením a psaním ke kritickému myšlení - základní - 24 hodin - 10.10.2022 - 5.12.2022 - Praha

Lektorka: MgA. Nina Rutová

V kurzu se naučíte používat třífázový model učení Evokace – Uvědomění – Reflexe ve všech předmětech a základní metody a postupy, které napomáhají rozvoji kritického myšlení žáků a čtení s porozuměním.

Orientační obsah kurzu
● metody: skládankové učení, kostka, pětilístek, diamant, alfa-box, čtení s otázkami, čtení s předvídáním, řízené čtení, volné psaní, myšlenková mapa, I.N.S.E.R.T., srovnávací tabulka, Vennův diagram, T-graf, třífázový rozhovor, párové čtení/párové shrnutí atd.

Jak budeme pracovat?
Kurz je prožitkový – vše si nejprve zkusíme v tzv. modelových lekcích. Poté budeme lekce analyzovat z hlediska jejich využití ve škole.

V případě zájmu navážeme na tento kurz dalšími 3 semináři v příštím pololetí.

Termíny: 10. října, 21. listopadu a 5. prosince 2022

Čas: 9.30–16.00

Místo konání: Učebna KM, Křižíkova 29, Praha 8 – Karlín

Cena: 3.900 Kč

V ceně je zahrnuto i drobné občerstvení na semináři.

Seminář je akreditován MŠMT a účastníci získají osvědčení o absolvování. Je možné ho hradit ze šablony na čtenářskou gramotnost.

 

20 míst k dispozici

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.