Čtením a psaním ke kritickému myšlení pro 1. stupeň - základní - 24 hodin - 18.9.2021 - 11.12.2021 - Praha

Lektorky: Mgr. Barbora CharvátováMgr. Vendula Noháčová

Více k programu:

Kurz je vhodný pro učitele prvního stupně, kteří ještě s kritickým myšlením a jeho metodami nemají žádné zkušenosti nebo se v nich potřebují ujistit a přemýšlet o jejich využití u nejmladších školních dětí již od nečtenářů v první třídě.

V základním 24 hodinovém kurzu se seznámíte s třífázovým modelem učení E-U-R. Prožijete si několik lekcí z různých předmětů, které jsou v tomto modelu vystaveny a několikrát vyzkoušeny a ověřeny s dětmi na základní škole. Vše, co si sami prožijete v tzv. modelových lekcích, budeme následně analyzovat z hlediska využití ve škole. Díky prožitku a vzájemnému sdílení na našich setkáních si budete schopni sami připravovat vlastní lekce.

Termíny: 18. září, 9. října, 13. listopadu a 11. prosince 2021

Čas: 9:00 – 15:30

Místo konání: Učebna KM, Křižíkova 29, Praha 8 – Karlín

Cena: 3.600 Kč

Pro 2 a více účastníků z jedné školy sleva 3.400 Kč/osoba.

V ceně je zahrnuto drobné občerstvení.

Kurz je akreditován MŠMT. Účastníci získají osvědčení o absolvování kurzu nebo potvrzení.

 

Zpětné vazby z našich základních kurzů:

1. Co se vám na semináři líbilo?

 • Nadšení a profesionalita lektorek. Praktické zaměření semináře. Celková atmosféra na semináři.

 • Organizace, inspirace, přístup, propracovanost, tvořivost.

 • Bylo to skvělé od A do Z. Úžasné bylo, že jsme si to mohly vyzkoušet.

 • Spousta nápadů a modelových lekcí, které mohu v praxi hned použít. Bylo fajn si moci lekce zažít.

 • Přístup lektorů (vstřícnost, ochota, erudovanost).

 • Velmi oceňuji praktičnost kurzu.

 • Jak pracovat s knihou. Jak nadchnout děti ke čtení, různé zajímavé metody.

 • Vše, přístup, příjemná atmosféra, aktivity.

2. Co vám seminář přinesl nového ev. co zužitkujete ve své práci?
 • Pro mě nové teoretické informace (E-U-R, rybí kost, alfabox, párové čtení…..) a jejich uvádění do praxe. Chuť to vyzkoušet.

 • Náměty na hodiny, skvělé je, si hodiny vyzkoušet.

 • Mám v úmyslu zařadit do vyučování všechny odprezentované lekce. Přinesly mi nový úhel pohledu na společné sdílení přečtených textů ve třídě.

 • Seznámila jsem se s novými knihami a novými možnostmi, jak s nimi pracovat. Nové metody práce při probírání určitého tématu.

 • Spoustu nápadů (konkrétních) a hlavně chuť je zkoušet.

 • Každou lekci jsem již vyzkoušela v praxi a úspěch! Děti nadšené a já pocit z dobré práce.

 • Jiný pohled na vedení hodin.

 • Každá lekce skvělá, pokusím se vše vyzkoušet. Těším se na to. Nádhera.

6 míst k dispozici