Čtením a psaním ke kritickému myšlení - pokračovací - 40 hodin - 8.1.2022 - 19.4.2022 - Praha

Lektorka: MgA. Nina Rutová

Pokračovací kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení Vám nabídne další metody aktivního učení a kritického myšlení.

Absolventi

  • si prohloubí teoretickou znalost třífázového modelu procesu učení jako pomůcky pro efektivní plánování procesu řízeného učení ve škole;
  • se naučí několik náročnějších metod aktivního učení a kritického myšlení, které je možné zařazovat do jednotlivých fází třífázového modelu procesu výuky a vhodně je kombinovat;
  • sdílejí s ostatními své zkušenosti z praxe;
  • pracují s mezinárodním Standardem učitele RWCT (vedou si učitelské portfolio)

 

Podmínkou účasti v kurzu je předchozí absolvování některého z kurzů Čtením a psaním ke kritickému myšlení (24 nebo 40 hodin).

Termíny: 8.1., 26.1. 25.2.,  25.3., 19.4.    (celkem 40 vyučovacích hodin)

Čas: 9.30 – 16:30

Lektorka: MgA. Nina Rutová

 

Kurz je akreditován MŠMT a účastníci získají osvědčení o absolvování.

Kurz je možno hradit z tzv. šablon na čtenářskou gramotnost.

Veškeré informace k semináři získají přihlášení e-mailem.

20 míst k dispozici