Přeskočit na obsah

Čtením a psaním ke kritickému myšlení - pokračovací - 24 hodin - 8.10.2022 - 5.11.2022 - Opava

Lektorka: Mgr. Ludmila Volná

Kurz je určen pro pedagogy 1. a 2. stupně základních škol, kteří chtějí navázat na kurz základní a rozšířit své portfolio metod RWCT. Je ale vhodný také pro ty, kteří teprve hledají nové metody a postupy rozvíjející kritické myšlení žáků.

Kurz bude probíhat prožitkovou formou, nabízené modelové lekce si účastníci sami vyzkouší a následně zanalyzují jejich přínos pro svou pedagogickou praxi. Páteří všech aktivit bude třífázový model učení E-U-R, který bude obohacován o následující metody a aktivity: učíme se navzájem, dvojitý zápisník, poslední slovo patří mně, tabulka tvrzení, párové čtení a mnohé další.

Rozsah semináře: 24 hodin

Termíny: budeme se scházet o sobotách ve čtrnáctidenních intervalech (8. říjen, 22. říjen, 5. listopad 2022)

Čas: 9:30 – 17:30

Místo: ZŠ a MŠ Neplachovice, Školní 199, Neplachovice, 747 74

Cena: 2.700 Kč

V ceně kurzu je zahrnuto drobné občerstvení.

Kurz je akreditován MŠMT a účastníci získají osvědčení o absolvování nebo potvrzení o účasti.

Kurz je možno hradit z tzv. šablon na čtenářskou gramotnost.

V případě jakýchkoli dotazů mě kontaktujte na mailové adrese: ludmila.volna@skolanep.cz

12 míst k dispozici

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.