Čtením a psaním ke kritickému myšlení - pokračovací - 24 hodin - 6.11.2021 - 6.12.2021 - Praha

Lektorka: MgA. Nina Rutová

V kurzu se naučíte řadu metod a postupů, které rozvíjejí kritické myšlení žáků. Kurz je vhodný pro učitele všech stupňů škol.

Orientační obsah kurzu:

Hlubší vhled do třífázového modelu učení E-U-R v souvislosti s didaktickým potenciálem textu.

Čtenářské strategie a jejich využití ve všech předmětech.

metody: skládankové učení (varianta II.); badatelské a literární kroužky, debata s autorem, Učíme se navzájem, kmeny a kořeny, 4 rohy, třífázový rozhovor, atd.

Hlavním cílem je nabídnout vám další metody aktivního učení využitelné právě ve vašem předmětu, společně s vámi vytvořit zásobník lekcí (hodin), které jsou ověřené praxí, a umožnit vám sdílet zkušenosti s kolegy.

Jak budeme pracovat?

Kurz je prožitkový – vše si nejprve zkusíme v tzv. modelových lekcích. Poté budeme lekce analyzovat z hlediska jejich využití ve škole. Obsahem modelových lekcí budou témata z různých předmětů.

Termíny: 6. listopadu, 19. listopadu, 6. prosince 2021

Čas setkání: 10.00 – 16.30

Forma: prezenční seminář (Pokud aktuální epidemiologická situace nedovolí, aby se kurz konal prezenčně, přesune se kurz do on-line prostředí.)

Místo konání: Učebna KM, Křižíkova 29, Praha 8 – Karlín

Cena: 3.900 Kč

Sleva pro dva a více účastníků z jedné školy: 3.600 Kč/osoba

V ceně je zahrnuto drobné občerstvení na semináři.

Kurz je akreditován MŠMT a účastníci získají osvědčení o absolvování. Kurz je možné hradit ze šablony na čtenářskou gramotnost.

Veškeré informace k semináři získají přihlášení e-mailem.

12 míst k dispozici