Webinář - Čtením a psaním ke kritickému myšlení - pokračovací - 24 hodin - 20.2.2021 - 13.4.2021

Lektorka: Nina Rutová

 

 

 

 

 

Pokračovací kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení Vám nabídne další metody aktivního učení a kritického myšlení.

Absolventi

  1. si prohloubí znalost třífázového modelu procesu učení jako pomůcky pro efektivní plánování procesu řízeného učení ve škole;
  2. se naučí několik náročnějších metod a strategií aktivního učení a kritického myšlení, které je možné zařazovat do jednotlivých fází třífázového modelu procesu výuky a vhodně je kombinovat;
  3. sdílejí s ostatními své zkušenosti z praxe;
  4. pracují s mezinárodním Standardem učitele RWCT (vedou si učitelské portfolio)

Podmínkou účasti v kurzu je předchozí absolvování některého z kurzů Čtením a psaním ke kritickému myšlení.

Termíny: 20. února 2021, 18. března 2021, 13. dubna 2021

Forma: webinář

Pokud se epidemiologická situace zlepší, mohou se některá setkání kurzu uskutečnit prezenčně, v učebně KM Křižíkova 29, Praha 8.

Cena: 3.600 Kč

Sleva pro dva a více účastníků z jedné školy: 3.400 Kč

Účastníci získají Osvědčení o absolvování kurzu nebo potvrzení o účasti.

Kurz je akreditován MŠMT.

11 míst k dispozici