Přeskočit na obsah

Čtením a psaním ke kritickému myšlení – pokračovací – 24 hodin – 16.3.2024 – 25.5.2024 – Liberec

Lektoři: Mgr. Šárka Bartošová, Mgr. Miloslav Kůta

Kurz je vhodný pro učitele prvního a druhého stupně, kteří již mají zkušenosti s metodami RWCT a rádi by společně hlouběji přemýšleli o vytváření a využívání lekcí kritického myšlení ve svých hodinách a již hledají inspiraci anebo se nezdráhají ji nabídnout druhým.

Během 24hodinového kurzu prožijeme několik modelových lekcí z různých předmětů, které jsou vyzkoušeny a ověřeny ve výuce na základní škole jak na prvním, tak na druhém stupni. V průběhu jednotlivých setkání se zaměříme jednak na popis a využití metod RWCT (opakování), jednak budeme klást důraz na sdílení individuálních zkušeností s danými metodami. V rámci kurzu v menších týmech společně vytvoříme několik lekcí, jež budou vycházet z textů/témat a požadavků, které budou mít připraveny jednotliví účastníci. Společně vytvořené lekce pak shromáždíme na úložišti, na které budou mít přístup všichni účastníci kurzu.

Termíny: 16. 3. 2024, 6. 4. 2024, 27. 4. 2024, 25. 5. 2024

Čas: 9:00 – 15:00 hodin

Místo konání: Liberec

Cena: 4.500 Kč

V ceně je zahrnuto drobné občerstvení.

23 míst k dispozici

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.