Čtení a psaní poezie ve škole - 8 hodin - 22.1.2021 - Praha

Lektorka: MgA. Nina Rutová 

 

 

 

 

V semináři účastníci pracují s potenciálem rozmanitých básní, s jejich obsahem i formou, stimulují tvůrčí schopnosti, hrají si s češtinou, s texty básníků, píší za pomoci rozmanitých aktivit vlastní básnické texty, učí se, jak využívat čtení i psaní poezie k poučení, zábavě, uvolnění kreativity a pozitivních prožitků, využijí básnické texty v různých oborech (předmětech). Kurz je vhodný pro učitele českého jazyka a literatury na všech stupních škol.

Termín: 22. ledna 2021

Čas: 10–17 hodin

Místo konání: Učebna Kritického myšlení, Křižíkova 29, Praha 8 – Karlín

Cena: 1.250 Kč

V ceně je zahrnuto drobné občerstvení (káva, čaj, voda, sušenky, ovoce, zelenina).

Kurz je akreditován MŠMT a účastníci získají osvědčení o absolvování. Kurz je možné hradit ze šablony na čtenářskou gramotnost (8 hodin).

9 míst k dispozici