Webinář - Čtení a psaní poezie ve škole - 8 hodin - 26.4.2021

Lektorka: MgA. Nina Rutová 

Termín: 26. dubna 2021

Čas: 12–17.30 hodin + samostatná práce v libovolném čase

Forma: webinář

Cena: 1.600 Kč

Seminář je vhodný pro učitele českého jazyka a literatury na 2. st. ZŠ a SŠ.

V semináři účastníci pracují s potenciálem rozmanitých básní, s jejich obsahem i formou, stimulují tvůrčí schopnosti, hrají si s češtinou, s texty básníků, píší za pomoci rozmanitých aktivit vlastní básnické texty, učí se, jak využívat čtení i psaní poezie k poučení, zábavě, uvolnění kreativity a pozitivních prožitků, využijí básnické texty v různých oborech (předmětech).

Seminář je akreditován MŠMT a účastníci získají osvědčení o absolvování. Je možné ho hradit ze šablony na čtenářskou gramotnost (8 hodin).

Volná místa nejsou k dispozici