Čtení a psaní poezie ve škole - 8 hodin - 22.1.2022 - Praha

Lektorka: MgA. Nina Rutová 

Termín: 22. ledna 2022

Čas: 9.30–16.30

Forma: Prezenční seminář (Pokud aktuální epidemiologická situace nedovolí, aby se kurz konal prezenčně, přesune se kurz do on-line prostředí.)

Místo konání: Učebna KM, Křižíkova 29, Praha 8 – Karlín

Seminář je vhodný pro učitele českého jazyka a literatury na 2. st. ZŠ a SŠ.

V semináři účastníci pracují s potenciálem rozmanitých básní, s jejich obsahem i formou, stimulují tvůrčí schopnosti, hrají si s češtinou, s texty básníků, píší za pomoci rozmanitých aktivit vlastní básnické texty, učí se, jak využívat čtení i psaní poezie k poučení, zábavě, uvolnění kreativity a pozitivních prožitků, využijí básnické texty v různých oborech (předmětech).

Jak budeme pracovat? Kurz je prožitkový – všechny aktivity si nejprve zkusíme, poté je budeme analyzovat z hlediska jejich využití ve škole.

Cena: 1.700 Kč

V ceně je zahrnuto i drobné občerstvení na semináři.

Seminář je akreditován MŠMT a účastníci získají osvědčení o absolvování. Je možné ho hradit ze šablony na čtenářskou gramotnost (8 hodin).

19 míst k dispozici