Čteme s porozuměním každý den - 4 hodiny - 7.1.2021 - Praha

Lektorka: Mgr. Kateřina Šafránková

Seminář k metodice Čteme s porozuměním každý den. Seminář (14.30 – 17.30) Vám umožní nahlédnout do systému rozvíjení čtenářských dovedností v 1.- 5. třídě.

Na semináři…

● se seznámíte s metodikou pro 1., 2., 3., 4. a 5. třídu, s principem postupného rozvíjení čtenářských dovedností a strategií
● si vyzkoušíte práci s několika druhy pracovních listů
● se dozvíte, jak pracovní listy používat s žáky, kteří ještě nečtou, nebo se teprve učí číst
● uvidíte video z výuky, ve které se s touto metodikou pracuje
● se můžete zeptat na vše, co vás zajímá

Termín: 7. ledna 2021

Čas: 14.30 – 17.30 hodin

Místo konání: Učebna Kritického myšlení, Křižíkova 29, Praha 8 – Karlín

Cena: 590 Kč

Seminář je akreditován MŠMT a účastníci obdrží osvědčení o absolvování.

7 míst k dispozici